Cách kiểm tra Email tồn tại hay không bằng command line

619
15-03-2018
Cách kiểm tra Email tồn tại hay không bằng command line

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn cách sử dụng dòng lệnh để kiểm tra xem một địa chỉ email cụ thể có tồn tại hay không, mà không cần gửi email. Phương pháp dễ dàng nhất là bạn gửi một test mail đến địa chỉ mail đó và nếu test mail không bị trả lại, bạn có thể giả định rằng địa chỉ mail đến là có thật.

Một số web domain có thể đã cấu hình để nhận tất cả email, điều đó có nghĩa là thư được gửi đến một hộp thư không tồn tại sẽ không được trả lại cho người gửi. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các email đó sẽ bị trả lại.

Ping một địa chỉ email để xác nhận!

Khi bạn gửi email cho ai đó, mail sẽ đến máy chủ SMTP, sau đó tìm bản ghi MX (Mail Exchange) trên domain của người nhận email.

Ví dụ: khi bạn gửi email đến hello@gmail.com, máy chủ thư sẽ cố gắng tìm bản ghi MX cho miền gmail.com. Nếu các bản ghi tồn tại, bước tiếp theo sẽ là xác định username của email đó (tên người dùng hello trong ví dụ) có hiện diện hay không.

Sử dụng một phép toán tương tự, ta có thể xác minh địa chỉ email từ máy tính mà không nhất thiết phải gửi test message.

Giả sử ta thử xác minh xem địa chỉ billgates@gmail.com có tồn tại hay không?

Bước 1. Bật telnet trong Windows. Hoặc nếu bạn đã có tiện ích PuTTY thì bỏ qua bước này.

Bước 2. Mở dấu nhắc lệnh và gõ lệnh sau:

nslookup –type=mx gmail.com

Lệnh này sẽ trích xuất và liệt kê các bản ghi MX của domain như được hiển thị bên dưới. Thay thế gmail.com bằng tên miền của địa chỉ email mà bạn đang muốn xác minh.

gmail.com MX preference=30, exchanger = alt3.gmail-smtp-in.l.google.com

gmail.com MX preference=20, exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google.com

gmail.com MX preference=5,  exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com

gmail.com MX preference=10, exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google.com

gmail.com MX preference=40, exchanger = alt4.gmail-smtp-in.l.google.com

Bước 3. Như bạn có thể thấy, có nhiều bản ghi MX cho một domain là điều bình thường.

Xác định địa chỉ mail có tồn tại

Chọn bất kỳ server nào được nhắc đến trong bản ghi MX, có thể là máy chủ có số cấp độ tùy chọn thấp nhất (trong ví dụ trên, gmail-smtp-in.l.google.com) và gửi test message tới server đó từ máy tính của bạn.

Để làm vậy, bạn vào cửa sổ nhắc lệnh và gõ các lệnh được liệt kê sau đây:

3a: Kết nối tới mail server:

telnet gmail-smtp-in.l.google.com 25

3b: Gửi "hello" tới server khác:

HELLO

3c: Xác thực danh tính của bạn với một số địa chỉ email hư cấu

mail from:labnol@labnol.org

3d: Nhập địa chỉ email của người nhận mà bạn đang muốn xác minh:

rcpt to:billgates@gmail.com

Phản hồi của máy chủ cho lệnh 'rcpt to' sẽ cho bạn biết liệu địa chỉ email có hợp lệ hay không. Bạn sẽ nhận được trả lời "OK" nếu địa chỉ tồn tại hoặc một lỗi 550 có thông báo:

abc@gmail.com — The email account that you tried to reach does not exist.

abc@gmail.com - Tài khoản email mà bạn đã cố truy cập không tồn tại.

support@gmail.com — The email account that you tried to reach is disabled.

support@gmail.com - Tài khoản email mà bạn cố truy cập đã bị vô hiệu hóa.

Và như vậy, Nếu địa chỉ email hợp lệ, bạn có thể thực hiện một tìm kiếm đảo ngược cho chủ nhân của địa chỉ đó.

Những bước trên khá đơn giản để thực hiện. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ


>> Tìm hiểu thêm: Kích hoạt âm thanh trên Remote Windows Server 2008 R2

SHARE