Hướng dẫn mở và khóa đăng nhập mật khẩu của tài khoản user trên Linux

237
12-03-2018
Hướng dẫn mở và khóa đăng nhập mật khẩu của tài khoản user trên Linux

Trong bài này, Bizfly Cloud sẽ giải thích cho bạn về cách khóa và mở khóa tài khoản người dùng trong Linux. Trước khi khóa hoặc mở khóa người dùng, chúng ta nên biết cách kiểm tra trạng thái của người dùng.

Làm cách nào để khóa user trong Linux?

Option 1: Sử dụng lệnh "passwd -l username".

[root@localhost ~]# passwd -l username

Locking password for user username.

passwd: Success

Option 2: Sử dụng lệnh "usermod -l username".

[root@localhost ~]# usermod -l username

Làm cách nào để mở khóa user trong Linux?

Option 1: Sử dụng lệnh "passwd -u username".

[root@localhost ~]# passwd -u username 

Unlocking password for user username.

passwd: Success

Option 2: Sử dụng lệnh "usermod -U username".

[root@localhost ~]# usermod -U username

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái của người dùng bị khóa hay không?

Tìm người dùng trong tệp / etc / shadow và dấu chấm than (!) sau tên người dùng

Nếu người dùng bị khóa bằng lệnh "passwd -l username", ta có thể thấy dòng như sau.

[root@localhost ~]# grep username /etc/shadow

username:!$6$pmQO0ZPH$CodOZ5xfPHmgdR8czIFFL07wPipBpczjeXz5wapGUNj1NLsnrlCEzxOyk6/oL.WIFSoCCppwbCi7bQ//HJAn8.:16052:0:99999:7:::

Nếu người dùng bị khóa bằng việc sử dụng "usermod -l", ta có thể thấy thông báo như dưới đây.

root@localhost ~]# grep username /etc/shadow

username:!$6$pmQO0ZPH$CodOZ5xfPHmgdR8czIFFL07wPipBpczjeXz5wapGUNj1NLsnrlCEzxOyk6/oL.WIFSoCCppwbCi7bQ//HJAn8.:16052:0:99999:7:::

Như vậy, bài viết trên đây đã hoàn thành hướng dẫn cho các bạn rất chi tiết và cụ thể về việc khóa và mở khóa đăng nhập mật khẩu của tài khoản user trên Linux. Chúc các bạn thành công!

>> Xem thêm: Sử dụng lệnh "ss" Trên Linux

SHARE