Hướng dẫn cài đặt proxychains trên CentOS/ Ubuntu/ aliLinux

323
04-04-2018
Hướng dẫn cài đặt proxychains trên CentOS/ Ubuntu/ aliLinux

Proxychains là chương trình mã nguồn mở, cho phép bạn kết nối chương trình riêng hoặc hệ thống tới các hệ thống proxy ngoài như TOR, SOCKS4, SOCKS5, HTTP và HTTPS. Bạn cần chương trình Proxychains để truy cập internet thông qua các máy chủ Proxy khác nhau, nếu hệ thống Linux của bạn nằm sau một proxy server.

Ảnh 1.

Đối với các hoạt động pentest hệ thống như hacking cơ bản hoặc dos hệ thống, bạn cũng có thể áp dụng chương trình proxychains vào hoạt động hỗ trợ chương trình chính thực hiện nhiệm vụ như hacking/ dos đối tượng với việc che giấu IP thật thông qua mạng lưới IP giả mạo. Trong phạm vi bài viết hôm nay, Bizfly Cloud  tìm hiểu vào giải quyết vấn đề làm sao để cài đặt proxychains trên CentOS/ Ubuntu/ Kali.

1. Cài đặt Proxychains trên Debian/ Ubuntu/ Kali

Trên các hệ điều hành này, mặc định thường có hỗ trợ cài đặt chương trình proxychains nên bạn chỉ cần cài đặt từ Repo của các distro.

# apt-get install proxychains

2. Cài đặt Proxychains trên CentOS/ RHEL hoặc compile source proxychains

– Trên hệ điều hành CentOS/ RHEL/ Fedora không hỗ trợ chương trình proxychains trong repo chính thức. Nên cách tốt nhất, bạn sẽ download source chương trình về và tiến hành compile cài đặt chương trình.

– Cách compile này cũng có thể áp dụng cho các OS không hỗ trợ chương trình proxychains qua repo hay binary.

– Source github của proxychains: https://github.com/rofl0r/proxychains-ng.git

# yum install -y git

và:

# cd /usr/local/src

# git clone https://github.com/rofl0r/proxychains-ng.git

# cd proxychains-ng

# ./configure && make && make install

# make install-config

– Lúc nãy đường dẫn thư mục cấu hình mặc định và binary sẽ như dưới, còn trên một vài OS khác sẽ có thông tin đường dẫn khác nhau.

File cấu hình: /usr/local/etc/proxychains.conf

File binary: /usr/local/bin/proxychains4

Đến đây mình đã hoàn thành Hướng dẫn cài đặt proxychains trên CentOS/ Ubuntu/ aliLinux. Chúc các bạn thao tác thành công!

Nguồn: cuongquach.com

SHARE