Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu Server 14.04 và 16.04

729
10-08-2018
Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu Server 14.04 và 16.04

Nginx (Engine X) là một máy chủ web server mã nguồn mở rất được ưa chuộng sử dụng trên các hệ thống máy chủ Web HTTP/ HTTPS trên thế giới. Có thể coi là đối trọng chính với mã nguồn mở Web Server khác là Apache.Bizfly Cloud sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 14.04 và 16.04 trong bài viết sau đây.

 Giới thiệu 

Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào, bắt buộc bạn phải gửi và nhận thông tin đến và từ web server. Các web server là những công cụ phần mềm lưu trữ, xử lý và phân phối các trang web cho khách hàng. Hệ điều hành không được cài đặt với máy chủ web theo mặc định, do đó, người quản trị hệ thống phải cài đặt nó. Trong số các máy chủ web khác nhau có mặt trên thị trường, những máy chủ phổ biến nhất là Apache và NGINX (được gọi là "Engine X").

Tính năng của NGINX

- NGINX servers sử dụng CPU một cách rất hiệu quả bằng cách chạy một quy trình làm việc trên mỗi CPU. Điều này cung cấp hiệu năng phần cứng tốt hơn so với Apache và do đó có thể xử lý nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn.

- Nó cũng hoạt động như một load balancer và HTTP cache. Điều này cho phép developer giảm số thành phần phần cứng trong hệ thống mạng.

- Hiệu suất nội dung tĩnh của NGINX tốt hơn nhiều so với đối thủ của nó và nó cung cấp hỗ trợ nhanh cho các máy chủ FastCGI, SCGI và memcached.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải là non-root user với quyền sudo được thiết lập trên máy chủ trước khi cài đặt. Cài đặt nginx vào máy chủ là một quá trình khá đơn giản mà sẽ không mất nhiều hơn 2 phút. Dưới đây là các bước để cài đặt nginx vào một máy chủ chạy Ubuntu 14.04 và 16.04.

Bước 1: Cập nhập Package 

Cập nhật các gói có sẵn trong kho bằng cách sử dụng lệnh apt-get.

apt-get update

Bước 2: Cài đặt nginx

Đã cập nhật các gói, bây giờ là lúc để cài đặt máy chủ web nginx.

apt-get install nginx

Bạn sẽ nhận được thông báo nhắc như sau:

Do you want to continue? [Y/n]

Nhập Y và nhấn enter để tiếp tục và hoàn tất quá trình cài đặt.

Bước 3: Xác minh

Để xác minh xem cài đặt đã hoàn tất đúng chưa và máy chủ web có đang hoạt động hay không, hãy sử dụng URL bên dưới trong trình duyệt web.

http://server_ip_address

Trình duyệt web của bạn sẽ hướng bạn đến một trang trông như thế này.

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên Ubuntu Server 14.04 và 16.04 - Ảnh 1.

Bạn cũng có thể xác minh cài đặt bằng command line interface bằng cách chạy lệnh sau.

systemctl status nginx

Output: 


nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server    

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: e    

Active: active (running) since Mon 2016-12-19 05:02:55 UTC; 4s ago  

Main PID: 10855 (nginx)    

CGroup: /system.slice/nginx.service      

              ├─10855 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_p                            └─10856 nginx: worker process

Kết luận

Đã hoàn thành cài đặt web server, bây giờ là lúc để thêm công nghệ và các dịch vụ khác mà bạn muốn sử dụng để tạo ra một máy chủ hoạt động tốt đem lại những trải nghiệm sử dụng tuyệt vời. Để xây dựng một nền tảng vững chắc cho các ứng dụng chạy trên máy chủ, cần phải cài đặt LEMP stack cho nginx server và LAMP stack cho máy chủ chạy Apache web server.

Dịch từ: e2enetworks.com/help/knowledge-base/installing-nginx-on-ubuntu-14-04-and-16-04/

>> Có thể bạn quan tâm: Chi tiết cách sửa lỗi hpacucli/hpssacli "Error No controllers detected"

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

SHARE