Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012

153
25-08-2017
Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012

Trên Windows server 2012 cũng như trên các phiên bản hệ điều hành Windows khác, một số phần mềm yêu cầu người dùng phải có .Net Framework 3.5. Cùng Bizfly Cloud thực hiện cài đặt .Net Framework trên windows server rất đơn giản qua vài bước dưới đây.

  1. Vào Server Manager phần Dashboard, sau đó chọn Add roles and features

Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 1.

2. Ở mục Installation type, tick chọn Role-based or feature-based installation

Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 2.

3. Ở mục Server Selection, chọn Server cần cài đặt .NET Framework 3.5

Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 3.

4. Ở mục Features, tick chọn .Net Framework 3.5 Features

Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 4.

 5. Ở mục Confirmation, bạn có thể click vào Install và chờ đến khi

.NET Framework 3.5 được cài đặt xong.
Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 5.

6. Màn hình thông báo .NET Framework 3.5 đã được cài đặt thành công

Hướng dẫn cài đặt .Net Framework 3.5 cho windows server 2012 - Ảnh 6.

 >> Tìm hiểu thêm: .NET framework là gì? Các khái niệm cơ bản về .NET framework

SHARE