Thứ bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

PHP là gì? Bắt đầu viết câu lệnh PHP đầu tiên của bạn

PHP là một ngôn ngữ scripting server side, PHP được sử dụng để phát triển các web tĩnh, web động và ứng dụng web. PHP là viết tắt của Hypertext Pre-processor, trước đó là Personal... +

Dependency injection là gì? 3 điều cần biết về DI

Trong công nghệ phần mềm, Dependency injection là một kỹ thuật nhờ đó một đối tượng (hoặc phương thức tĩnh) có thể cung cấp các phụ thuộc của một đối tượng khác. Một biến phụ... +

Bitbucket là gì? Đánh giá mới nhất về công cụ bitbucket

Một hệ thống web-based dùng để lưu trữ phiên bản kho kiểm soát (control repositories) do Atlassian cung cấp, hỗ trợ cả hệ thống kiểm soát sửa đổi Git và Mercurial; được viết trên... +

Wordpress là gì? Tìm hiểu về công cụ quản lý website được sử dụng phổ biến nhất...

WordPress là một công cụ trực tuyến, nguồn mở, viết trên ngôn ngữ PHP và được sử dụng để tạo ra các website. Để định nghĩa một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, WordPress là một hệ... +

CRUD là gì? Thực hành CRUD

Khi xây dựng các API, các mô hình cung cấp bốn loại chức năng cơ bản. Mô hình phải có khả năng Create, Read, Update, và Delete tài nguyên.

Rabbitmq là gì? Và rabbitmq có thể giúp gì cho bạn?

RabbitMQ là message broker – chương trình trung chuyển tin nhắn nguồn mở được triển khai rộng rãi nhất hiện nay. Với hơn 35.000 lượt cài đặt sử dụng RabbitMQ trên toàn thế giới... +

SDK là gì? Sự khác nhau giữa API và SDK

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông qua một nền tảng nào đó.

Vue.js là gì? Những ưu điểm vượt trội của vue.js

Phát triển phần mềm ứng dụng là một trong những lĩnh vực có thể được thực hiện cả ở cấp độ cá nhân lẫn doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay. Các developer hiện nay cũng sử dụng rất... +

Tìm hiểu Node js là gì? Các tính năng và ứng dụng Node js nổi bật

Node.js là một nền tảng server-side được xây dựng dựa trên Công cụ JavaScript của Google Chrome (V8 Engine). Node.js được Ryan Dahl phát triển vào năm 2009 và phiên bản mới nhất... +

JavaScript là gì và nó hoạt động như thế nào?

JavaScript là ngôn ngữ lập trình, được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera,... Hầu hết các trình duyệt di động cho điện... +