Các trạng thái trong quá trình DHCP (state transition)

887
13-01-2021
Các trạng thái trong quá trình DHCP (state transition)

Bài hôm nay cùng Bizfly Cloud tìm hiểu về DHCP và các trạng thái trong quá trình DHCP. Đối với các thiết bị điện tử kết nối sử dụng IP động sẽ cần đến dịch vụ DHCP server. DHCP có vai trò quyết định trong việc một mạng có thể có bao nhiêu thiết bị kết nối. Việc tự động gán địa chỉ IP và đảm bảo không có bất cứ thiết bị nào bị trùng IP giúp giảm thiểu rất nhiều các công việc thủ công nhàm chán tẻ nhạt. 

DHCP là gì?

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol là 1 giao thức mạng tự động cung cấp các thông tin TCP/IP cho client. Mỗi DHCP Client kết nối tới 1 DHCP Server trong mạng và được trả về các thông tin như địa chỉ IP , subnet-mask , gateway , dns-server ,...

Các trạng thái trong quá trình DHCP (state transition) - Ảnh 1.

Các thuật ngữ trong DHCP Server :

Options: các thông tin như địa chỉ IP , subnet-mask , gateway , dns-server sẽ được DHCP Server cung cấp đầy đủ .

Scope: một dãy hay 1 đoạn địa chỉ IP đã được quy hoạch và chỉ định rõ ràng cho DHCP Server được phép cấp phát IP động thông cho DHCP Client .

Reservation: là những địa chỉ IP đã được "để dành", tức là dùng để gán cố định cho 1 số client.

Lease: thời gian cho "thuê" hoặc tồn tại của IP động đối với mỗi máy Client .

Các trạng thái DHCP (state transition of DHCP Client)

Các trạng thái của DHCP Client :

INIT

SELECTING

REQUESTING

BOUND

RENEWING

REBINDING

INIT-REBOOT

REBOOTING

Các trạng thái trong quá trình DHCP (state transition) - Ảnh 2.

Ở trạng thái INIT, máy Client gửi gói tin DHCP Discover dưới dạng broadcast để tìm kiếm DHCP Server , rồi chuyển về trạng thái SELECTING .

Ở trạng thái SELECTING, máy Client sẽ ở chế độ chờ , đợi gói tin DHCP Offer . Sau khi nhận được 1 loạt các gói tin DHCP Offer , máy Client sẽ chọn lấy 1 ( có thể là gói tin đầu tiên nhận được , hoặc là gói có chứa IP mà nó đã từng dùng trước đó ) và gửi broadcast gói tin DHCP Request bao gồm trong đó là thông tin DHCP đã chọn . Sau đó , nó chuyển sang trạng thái REQUESTING .

Ở trạng thái REQUESTING, khi máy Client nhận được gói tin DHCP Ack , nó sẽ bật 2 timer T1 và T2 dựa theo thời gian được chia địa chỉ IP ( lease time ) trong gói tin DHCP Ack , và chuyển sang trạng thái BOUND . Ở đây , timer T1 và T2 sẽ được sử dụng để gia hạn thêm thời gian thuê IP , và được đặt theo công thức sau :

T1 = 0.5 x lease_time ( VD : nếu lease time là 1h thì T1 được đặt là 30p )

T2 = 0.875 x lease_time ( VD : nếu lease time là 1h thì T2 được đặt là 52.5p )

Ở trạng thái BOUND, máy Client sẽ kiểm tra xem IP được nhận đã bị sử dụng chưa ( IP conflict - xung đột IP ) và cấu hình card mạng theo đúng thông tin trong gói DHCP Ack . Bây giờ , máy Client đã được kết nối tới Internet . Sau đó , T1 hết hạn trong trạng thái BOUND , máy Client sẽ gửi unicast bản tin DHCP REQUEST để xin tiếp tục sử dụng địa chỉ IP và chuyển sang trạng thái RENEWING .

Ở trạng thái RENEWING, máy Client nhận được gói tin DHCP Ack bao gồm các thông tin cấu hình từ DHCP Server (như vậy là đã chấp nhận gia hạn thời gian thuê IP) và nó sẽ reset T1 và T2 . Nếu Client không nhận được phản hồi từ DHCP Server, nó sẽ tiếp tục chờ, đến khi T2 hết hạn, nó chuyển sang trạng thái REBINDING. Trong quá trình RENEWING, máy Client vẫn tiếp tục online trong thời gian lease time cho dù có nhận được gói DHCP Ack hay không.

Ở trạng thái REBINDING, máy Client gửi broadcast gói DHCP Request trên dải mạng để tất cả các DHCP Server có thể nhận được . Ở trạng thái này , nếu Client nhận được DHCP Ack , nó sẽ reset T1 và T2 và trở lại trạng thái BOUND . Tuy nhiên , nếu nó vẫn không nhận được phản hồi , nó sẽ chuyển về trạng thái INIT . Trong quá trình RENEWING , máy Client vẫn tiếp tục online cho đến hết thời gian lease time cho dù có nhận được gói DHCP Ack hay không .

Trạng thái INIT-REBOOT tượng trưng cho lúc máy Client đã nhận thức được địa chỉ IP đã được gán , và máy Client chuyển sang trạng thái này khi nó đang reboot . Ở trạng thái này , máy Client sẽ gửi broadcast gói tin DHCP Request , sau đó chuyển sang trạng thái REBOOTING.

Ở trạng thái REBOOTING, khi nhận được bản tin DHCP Ack , máy Client sẽ bật T1 và T2 dựa theo lease time và chuyển sang trạng thái BOUND.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu hơn về DHCP là gì và các trạng thái trong quá trình DHCP. Hãy để lại email của bạn bên dưới để không bỏ lỡ những bài viết công nghệ hữu ích từ BizFly Cloud nhé!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ


SHARE