12 yếu tố tiêu chuẩn để build 1 ứng dụng

739
04-07-2019
12 yếu tố tiêu chuẩn để build 1 ứng dụng

Theo nhưBizfly Cloud tổng hợp mười hai yếu tố để build ứng dụng là một phương pháp sử dụng trong xây dựng các ứng dụng phân tán chạy trên đám mây và được phân phối dưới dạng dịch vụ. Phương pháp tiếp cận này được Adam Wiggins - người đồng sáng lập Heroku - phát triển. Mục tiêu của Wiggin là tổng hợp các phương pháp tốt nhất để triển khai một ứng dụng trên Heroku và cung cấp cho các nhà phát triển mới làm quen với đám mây một framework – nơi họ có thể thảo luận về các thách thức của các ứng dụng đám mây.

Có thể một số yếu tố đã được các nhà phát triển hiện đại hiểu rõ, nhưng xu hướng phát triển các ứng dụng tuân thủ các phương thức phổ biến và hiệu quả nhất này vẫn tiếp tục phát triển cùng với sự phát triển của các microservice và các ứng dụng nằm trong một số dịch vụ web không chính thống.

12 yếu tố các nhà phát triển nên áp dụng khi build một ứng dụng đám mây

12 yếu tố tiêu chuẩn để build 1 ứng dụng - Ảnh 1.

1. Code base

Sử dụng một code base, áp dụng ngay cả khi xây dựng các ứng dụng đa nền tảng. Diễn giải nhu cầu của từng thiết bị cụ thể đồng thời vẫn kiểm soát phiên bản.

2. Các thuộc tính

Kê khai rõ ràng và tách biệt tất cả các thuộc tính.

3. Cấu hình

Không lưu cấu hình như hằng số trong code. Thay vào đó, hãy thiết kế ứng dụng để có thể đọc được cấu hình của ứng dụng đó từ môi trường.

4. Dịch vụ sao lưu

Hãy coi các dịch vụ back-end như tài nguyên đính kèm có thể truy cập được bằng URL hoặc bằng trình định vị khác lưu trong cấu hình.

5. Build, phát hành, và chạy ứng dụng

Cần tách biệt hoàn toàn các giai đoạn build và chạy.

6. Quy trình

Xử lý ứng dụng như một hoặc nhiều quy trình không trạng thái. Dữ liệu đòi hỏi phải được lưu trữ liên tục nên được lưu trong một dịch vụ sao lưu theo trạng thái.

7. Port binding

Sử dụng port binding để chạy dịch vụ.

8. Đảm bảo tính đồng thời

Chia tỷ lệ các ứng dụng theo chiều ngang, không theo chiều dọc.

9. Khả năng xử lý

Áp dụng khởi động nhanh và tắt máy cẩn thận để tối đa hóa sức mạnh.

10. Đảm bảo tính đồng đều

Tạo điều kiện để triển khai liên tục thuận lợi bằng cách đảm bảo môi trường phát triển và sản phẩm giống nhau nhất có thể.

11. Log

Xử lý log như xử lý luồng sự kiện. Log không nên liên quan đến định tuyến hoặc lưu trữ output của ứng dụng.

12. Quy trình quản trị

Chạy các tác vụ quản trị dưới dạng các quy trình một lần tại một máy trong môi trường sản phẩm và máy đó chạy code mới nhất.

Các nguyên lý cơ bản về khung 12 yếu tố

Khi nhà phát triển sử dụng phương pháp DevOps 12 yếu tố, các ứng dụng sẽ có những đặc điểm chung nhất định nhưng cùng lúc giải quyết nhiều tình huống khác nhau. 12 yếu tố  có thể được xem như một thang đo ứng dụng. Ví dụ, phương pháp khuyến nghị rằng các ứng dụng nên sử dụng các định dạng khai báo để tự động hóa thiết lập, qua đó hỗ trợ các developer mới tham gia dự án có thể nhanh chóng bắt kịp.

Khi viết ứng dụng nên ưu tiên tối đa tính linh hoạt giữa môi trường thực hiện và khả năng mở rộng để tránh việc phải thao tác lại các phần quan trọng. Ứng dụng 12 yếu tố có thể được viết trên bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và kết hợp với bất kỳ dịch vụ phụ trợ nào, như cơ sở dữ liệu. chẳng hạn.

Mục tiêu của việc áp dụng khung 12 yếu tố là nhằm giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng với một kiến trúc đảm bảo được tốc độ, độ tin cậy, di động và linh hoạt. Và cuối cùng tạo ra một ứng dụng đáp ứng tốt các tiêu chí mạnh mẽ, tiên tiến và đáng tin cậy.

Theo BizFly Cloud tổng hợp

>> Có thể bạn quan tâm: Tạo ứng dụng để hỗ trợ website: Cân nhắc ưu và nhược điểm

SHARE