Sửa lỗi “that username is reserved” trên cPanel

112
26-03-2018
Sửa lỗi “that username is reserved” trên cPanel

Khi bạn muốn tạo một tài khoản từ tài khoản cPanel của mình, bạn có thể gặp lỗi sau.

Sorry, that username is reserved

Để khắc phục vấn đề này, vui lòng kiểm tra xem bạn có sử dụng test hoặc demo làm tên người dùng tài khoản cPanel hay không. Hạn chế này chỉ giới hạn nếu tên người dùng bắt đầu từ test hoặc demo.

Để khắc phục nó, bạn có thể chỉ cần thay đổi tên người dùng của bạn để có một số ký tự trước test hoặc demo. Ví dụ: 1test hoặc 1demo.

Dịch từ: mickgenie.com/cpanel-sorry-that-username-is-reserved/

>> Có thể bạn quan tâm: Fix lỗi EPEL Repo "Cannot retrieve metalink for repository" trên CentOS

SHARE