Những thách thức lớn nhất về bảo mật trên nền tảng đám mây vào năm 2022

2423
14-07-2022
Những thách thức lớn nhất về bảo mật trên nền tảng đám mây vào năm 2022

Việc sử dụng đám mây đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây cùng với tác động của đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này. Với việc bình thường hóa làm việc từ xa, các công ty cần có khả năng hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ quan trọng cho lực lượng lao động bên ngoài cơ sở của họ.

Kết quả là, hơn 98% tổ chức sử dụng một số dạng cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây và hơn ba phần tư (76%) có triển khai đa đám mây bao gồm các dịch vụ từ hai hoặc nhiều nhà cung cấp đám mây. Các môi trường đám mây này lưu trữ các ứng dụng kinh doanh quan trọng và lưu trữ dữ liệu qua trọng của khách hàng và công ty.

Với việc chuyển sang đám mây, nhu cầu về bảo mật đám mây ngày càng cao. Các ứng dụng dựa trên đám mây này phải được bảo vệ chống lại sự tấn công và dữ liệu được lưu trữ trên nền tảng đám mây phải được bảo vệ chống lại sự truy cập trái phép theo các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, môi trường đám mây có sự khác biệt đáng kể so với cơ sở hạ tầng vật lý, có nghĩa là các công cụ và cách tiếp cận bảo mật truyền thống không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả trên đám mây. Do đó, nhiều tổ chức đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc bảo mật cơ sở hạ tầng đám mây mới được tìm thấy của họ.

Khám phá những thách thức lớn nhất về bảo mật đám mây vào năm 2022

Việc áp dụng đám mây đang tăng lên hàng năm, điều đó có nghĩa là tầm quan trọng của bảo mật đám mây cũng đang tăng lên. Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức đã nhanh chóng chuyển sang cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh, nhưng những nỗ lực để bảo mật cơ sở hạ tầng này đã bị tụt lại phía sau. Vào năm 2022, nhiều tổ chức đang tìm cách khắc phục những vấn đề này nhưng phải đối mặt với những thách thức đáng kể, chẳng hạn như sau:

1. Thách thức đa đám mây

Hầu hết các công ty đều có triển khai đa đám mây. Điều này cho phép họ tận dụng tối đa những lợi ích độc đáo của các môi trường đám mây khác nhau được tối ưu hóa cho các trường hợp sử dụng cụ thể. Tuy nhiên, nó cũng làm tăng thêm quy mô và độ phức tạp của cơ sở hạ tầng đám mây của họ.

Những thách thức lớn nhất về bảo mật trên nền tảng đám mây vào năm 2022 - Ảnh 1.

Sự phức tạp hơn của môi trường đa đám mây góp phần vào những thách thức đáng kể về bảo mật đa đám mây. Một số thách thức hàng đầu mà người dùng đa đám mây phải đối mặt bao gồm:

 • Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư: 57% tổ chức cảm thấy khó khăn trong việc bảo vệ dữ liệu đúng cách trong môi trường đa đám mây theo chính sách của công ty và các yêu cầu quy định. Các môi trường khác nhau có các công cụ và kiểm soát bảo mật tích hợp sẵn khác nhau, làm cho việc bảo vệ nhất quán khó đạt được.
 • Tiếp cận Kỹ năng Đám mây: 56% tổ chức đấu tranh để có được quyền truy cập vào các kỹ năng cần thiết để triển khai và quản lý bảo mật nhất quán trên các môi trường đa đám mây. Làm như vậy đòi hỏi kiến thức chuyên sâu trong từng môi trường, điều này ngày càng khó khăn hơn khi số lượng môi trường ngày càng tăng.
 • Tích hợp giải pháp: Môi trường đa đám mây liên quan đến các giải pháp khác nhau từ nhiều nhà cung cấp. 50% tổ chức gặp khó khăn trong việc hiểu cách thức hoạt động của các giải pháp bảo mật.
 • Mất khả năng hiển thị và kiểm soát: Khó đạt được khả năng hiển thị và kiểm soát trên đám mây do mô hình trách nhiệm chung và sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng do nhà cung cấp kiểm soát. 46% tổ chức cho rằng đây là một thách thức lớn khi làm việc trong môi trường đa đám mây.

2. Nhà cung cấp đám mây

Hơn 3/4 tổ chức (76%) sử dụng hai nhà cung cấp dịch vụ đám mây trở lên và gần 1/4 (24%) sử dụng hơn năm nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Sự phức tạp của cơ sở hạ tầng đám mây này gây khó khăn cho việc giám sát và bảo mật các môi trường đám mây này một cách nhất quán. Ngoài ra, hơn một nửa số tổ chức (54%) tin rằng các dịch vụ bảo mật tích hợp sẵn của các nhà cung cấp đám mây của họ không hiệu quả bằng các giải pháp từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Sự phức tạp của việc bảo mật môi trường đa đám mây có thể gây khó khăn cho việc đạt được các mục tiêu bảo mật chính của tổ chức, bao gồm:

 • Ngăn chặn cấu hình sai đám mây: Với nhiều cài đặt bảo mật dành riêng cho nhà cung cấp, việc đảm bảo rằng tất cả đều đúng là rất phức tạp.
 • Bảo mật các ứng dụng đám mây chính đã được sử dụng: Sự thay đổi nhanh chóng đối với đám mây do COVID-19 khiến nhiều nhóm bảo mật phải bắt kịp.
 • Tiếp cận Tuân thủ Quy định: Chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng và bối cảnh quy định ngày càng mở rộng làm cho việc tuân thủ trở nên phức tạp.
 • Bảo vệ chống lại phần mềm độc hại: Khi các công ty chuyển trọng tâm sang đám mây, các tác nhân đe dọa mạng cũng vậy, việc quản lý phần mềm độc hại trở thành ưu tiên trên đám mây.

3. Tự động hóa & Điều phối

Khi các tổ chức chuyển sang triển khai phức tạp, đa đám mây, tự động hóa và điều phối là điều cần thiết để duy trì bảo mật trên quy mô lớn. Các tổ chức sử dụng các công cụ bảo mật khác nhau để giúp triển khai các quy trình và kiểm soát bảo mật, bao gồm:

 • Cơ sở hạ tầng tạm thời dưới dạng mã (IaC) và Bảo mật dưới dạng mã (Terraform hoặc AWS CloudFormation) 48%
 • Công nghệ serverless (chức năng Lamba hoặc Azure): 44%
 • Tích hợp và phân phối liên tục (CI/CD) Plugin (Jenkins hoặc TeamCity): 44%
 • Công cụ điều phối bảo mật, tự động hóa và phản hồi (SOAR): 41%
 • Công cụ điều phối cấu hình (Chef hoặc Ansible): 41%
 • Tường lửa ứng dụng web (WAF): 5%
Những thách thức lớn nhất về bảo mật trên nền tảng đám mây vào năm 2022 - Ảnh 2.

4. Chu kỳ DevOps

Thay đổi bảo mật còn lại bằng cách tích hợp nó vào các giai đoạn trước của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) có thể giảm đáng kể chi phí và tác động của các lỗ hổng hoặc mã vi phạm các yêu cầu tuân thủ quy định. Các tổ chức triển khai kiểm tra tuân thủ và bảo mật DevOps vào các giai đoạn khác nhau của SDLC, bao gồm:

 • Kiểm tra hệ thống và sản xuất: 52%
 • Phát triển tính năng và kiểm tra đơn vị: 42%
 • Giai đoạn: 42%
 • Không thử nghiệm: 10%
 • Khác: 27%

5. Bảo mật vận hành

Bảo mật đám mây có thể là một thách thức, đặc biệt là trong các môi trường phức tạp, nhiều đám mây. Một số thách thức lớn nhất mà các tổ chức phải đối mặt khi cố gắng đảm bảo khối lượng công việc đám mây của họ bao gồm:

 • Thiếu nhân viên có trình độ: Ngành an ninh mạng đang đối mặt với sự thiếu hụt kỹ năng đáng kể và các bộ kỹ năng chuyên biệt thậm chí còn khó tìm hơn. Kết quả là, chưa đến một nửa số tổ chức (45%) tìm được nhân sự có trình độ để đảm nhiệm các vai trò quan trọng về bảo mật đám mây.
 • Tuân thủ: Hầu hết các tổ chức phải tuân theo nhiều quy định tuân thủ khác nhau và bối cảnh quy định đang nhanh chóng mở rộng. Khi các tổ chức chuyển sang đám mây, 39% cho rằng việc đạt được, duy trì và thể hiện sự tuân thủ quy định trong môi trường CNTT rất khác biệt này là một thách thức đáng kể.
 • Thiếu khả năng hiển thị bảo mật cơ sở hạ tầng: Việc triển khai đám mây hoạt động theo mô hình trách nhiệm chung trong đó trách nhiệm bảo mật được phân chia giữa nhà cung cấp đám mây và khách hàng. Không có khả năng hiển thị và kiểm soát ở các lớp thấp hơn của cơ sở hạ tầng của họ và không có khả năng triển khai các giải pháp bảo mật truyền thống, 35% tổ chức phải vật lộn để đạt được khả năng hiển thị quan trọng đối với cơ sở hạ tầng bảo mật cơ bản của họ.
 • Khó khăn trong việc xác định cấu hình sai: Mỗi nền tảng đám mây có bộ cấu hình bảo mật riêng biệt và hầu hết các tổ chức làm việc với nhiều nhà cung cấp đám mây. Đối với 33% tổ chức, sự phức tạp của môi trường đám mây của họ khiến việc xác định nhanh chóng và sửa chữa các cấu hình sai trước khi kẻ tấn công có thể bị kẻ tấn công khai thác.
 • Đặt chính sách bảo mật nhất quán: Với nhiều môi trường đám mây, các tổ chức phải đối mặt với nhiều công cụ và cài đặt bảo mật tích hợp sẵn khác nhau. Do đó, 32% công ty cho rằng việc duy trì các chính sách bảo mật nhất quán trên cơ sở hạ tầng đám mây của họ là một thách thức đáng kể.
 • Tự động hóa bảo mật đám mây: Các biện pháp kiểm soát bảo mật liên tục và tự động là điều cần thiết để giảm thiểu rủi ro và tác động của các cuộc tấn công mạng đối với các tài nguyên dựa trên đám mây. Tuy nhiên, 31% tổ chức gặp khó khăn trong việc triển khai các biện pháp kiểm soát tự động này.
 • Thực thi bảo mật tự động: Phạm vi của môi trường đa đám mây khiến việc định cấu hình và thực thi bảo mật theo cách thủ công trên toàn bộ môi trường của tổ chức là không khả thi. Thực thi tự động là điều cần thiết nhưng được coi là thách thức lớn đối với 28% tổ chức.

6. Tuân thủ đám mây

Những thách thức lớn nhất về bảo mật trên nền tảng đám mây vào năm 2022 - Ảnh 3.

Việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu khác nhau và các tiêu chuẩn công nghiệp là điều bắt buộc đối với hầu hết các tổ chức. Tuy nhiên, việc thiết kế và thực hiện các chính sách tuân thủ cho môi trường đám mây rất khác so với các hệ thống tại chỗ. Một số thách thức tuân thủ đám mây lớn nhất mà các tổ chức phải đối mặt bao gồm:

 • Thiếu kiến thức và chuyên môn của nhân viên: Tuân thủ đám mây đòi hỏi kiến thức và chuyên môn của chuyên gia vì nó không chỉ đòi hỏi kiến thức về các biện pháp kiểm soát bắt buộc mà còn cả cách triển khai chúng trong môi trường đám mây. Hơn một nửa (55%) các tổ chức cho rằng việc thiếu kiến thức về quy định và đám mây kết hợp này là thách thức lớn nhất về tuân thủ trên đám mây của họ.
 • Thay đổi môi trường: Tuân thủ đám mây là một cuộc đấu tranh liên tục vì cả yêu cầu quy định và môi trường đám mây thay đổi thường xuyên. Duy trì sự tuân thủ liên tục bất chấp những thay đổi trong môi trường đám mây là một thách thức được 43% tổ chức trích dẫn.
 • Kiểm soát phức tạp: Kiểm soát tuân thủ và đánh giá rủi ro có thể gây khó khăn ngay tại nơi tổ chức sở hữu và kiểm soát tất cả cơ sở hạ tầng của mình. Làm như vậy trên đám mây với quyền truy cập hạn chế vào cơ sở hạ tầng cơ bản là một thách thức được 42% tổ chức yêu cầu.
 • Giám sát sự tuân thủ: Việc duy trì sự tuân thủ đòi hỏi phải có tầm nhìn sâu vào các hệ thống và kiểm soát an ninh của tổ chức. Với khả năng hiển thị khó đạt được trên đám mây, 42% tổ chức nhận thấy việc giám sát tuân thủ khó khăn trong cơ sở hạ tầng dựa trên đám mây của họ.
 • Yêu cầu thay đổi: Trong những năm gần đây, các quy định mới đang nhanh chóng được thông qua và các tiêu chuẩn hiện có đang được cập nhật. Theo kịp các yêu cầu đang phát triển là một thách thức lớn đối với 36% công ty.
 • Quản lý lỗ hổng bảo mật trên đám mây: Với việc mở rộng cơ sở hạ tầng đa đám mây sẽ mở rộng phạm vi tấn công kỹ thuật số của tổ chức. Giám sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây để tìm lỗ hổng bảo mật là điều cần thiết để ngăn chặn vi phạm dữ liệu và không tuân thủ quy định.
 • Tự động hóa tuân thủ: Việc duy trì và báo cáo thủ công việc tuân thủ nhiều quy định trên các môi trường đa đám mây rất phức tạp và không thể điều chỉnh được. 27% tổ chức cho rằng việc mở rộng quy mô và tự động hóa việc tuân thủ là một trong những thách thức lớn nhất về tuân thủ trên đám mây của họ.

Tại Việt Nam, Bizfly Cloud là hệ sinh thái điện toán đám mây toàn diện với độ bảo mật cao. Với nhiều sản phẩm đa dạng và tiên tiến, phục vụ nhiều đối tác lớn như chứng khoán SSI, Đài truyền hình VTV, Tập đoàn Vingroup, Bệnh viện Thu Cúc, Ahamove, Sapo,… Với năng lực làm chủ công nghệ cùng đội ngũ chuyên gia trình độ cao, Bizfly Cloud sẽ đối tác tin cậy giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng và phát triển bền vững. Đăng ký trải nghiệm miễn phí tại đây: https://bizflycloud.vn. Hotline hỗ trợ: 024 7302 8888 / 028 7302 8888

SHARE