Tags: linux

Cách xoá log lịch sử đăng nhập vào hệ thống Linux
Cách xoá log lịch sử đăng nhập vào hệ thống Linux

Cách xoá log lịch sử đăng nhập vào hệ thống Linux

Sử dụng chương trình lệnh at, atq, atrm, batch trên Linux
Sử dụng chương trình lệnh at, atq, atrm, batch trên Linux

Chúng ta sẽ tìm hiểu qua cách sử dụng của các chương trình lệnh at, atq, batch trên Linux nhằm...

10 ví dụ sử dụng chương trình lệnh "lsof" trên Linux
10 ví dụ sử dụng chương trình lệnh "lsof" trên Linux

Lệnh "lsof" trên hệ thống Linux đóng vai trò vô cùng quan trọng, lệnh này nhằm cung cấp các thông...

Chi tiết 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux
Chi tiết 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên...

Chi tiết 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux

Danh sách phím tắt khi sử dụng Bash Linux Terminal
Danh sách phím tắt khi sử dụng Bash Linux Terminal

Danh sách phím tắt khi sử dụng Bash Linux Terminal

Hướng dẫn hiển thị các File và Thư mục bị ẩn trên Linux
Hướng dẫn hiển thị các File và Thư mục bị ẩn trên Linux

Khi một ai đó chủ ý ẩn File hoặc Folder trên Linux thì ta có cách nào giúp hiển thị...

Hướng dẫn tắt IPv6 trên Linux (Disable IPv6)
Hướng dẫn tắt IPv6 trên Linux (Disable IPv6)

Ipv6 cung cấp một lược đồ addressing lớn hơn so với Ipv4, đó là lý do vì sao nó lại...

Hướng dẫn chi tiết mount ISO image trên Linux
Hướng dẫn chi tiết mount ISO image trên Linux
Thủ thuật
21-03-2018

Chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức để mount ISO image trên Linux qua bài viết dưới đây. Cụ thể,...

Hướng dẫn copy file hoặc folder trên Linux bằng lệnh CP
Hướng dẫn copy file hoặc folder trên Linux bằng lệnh CP

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh CP nhằm mục đích sao chép nội...

Làm thế nào để khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/ RHEL 7
Làm thế nào để khôi phục mật khẩu root trên CentOS 7/ RHEL 7

Thông thường, việc đặt lại root password là một tác vụ đơn giản nếu bạn đăng nhập sẵn với quyền...