Chi tiết 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux

497
26-03-2018
Chi tiết 10 cách tạo ra mật khẩu với chuỗi kí tự ngẫu nhiên trên Linux

Một trong những điều tuyệt vời về Linux là bạn có thể làm một bằng hàng trăm cách khác nhau. Thậm chí đơn giản như việc tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên cũng có thể được thực hiện với hàng tá lệnh khác nhau. Dưới đây, Bizfly Cloud sẽ chia sẻ 10 cách bạn có thể thực hiện.

Tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên

Đối với bất kỳ lệnh random password nào, bạn đều có thể sửa đổi chúng để tạo ra độ dài mật khẩu như ý muốn hoặc bạn có thể sử dụng ký tự x đầu tiên của mật khẩu được tạo nếu bạn không muốn mật khẩu dài như vậy. Hy vọng rằng bạn đang sử dụng trình quản lý mật khẩu LastPass (lastpass.com/fr) để bạn không cần phải ghi nhớ chúng.

Phương pháp này sử dụng SHA để hash ngày, chạy qua base64 và sau đó xuất ra 32 ký tự đầu.

date %s | sha256sum | base64 | head -c 32 ; echo

Phương thức này sử dụng tính năng /dev/urandom được tích hợp sẵn và chỉ lọc ra các ký tự mà bạn thường sử dụng trong mật khẩu. Sau đó, output là top 32.

/dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-32};echo;

Điều này sử dụng chức năng rand của openssl, có thể không được cài đặt trên hệ thống của bạn. 

openssl rand -base64 32

Cái này hoạt động rất giống với một urandom khác. Bash rất mạnh mẽ!

tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | fold -w30 | head -n1

Dưới đây là một ví dụ khác cho thấy các bộ lọc sử dụng lệnh chuỗi, kết quả này sẽ xuất ra các chuỗi có thể in từ một tệp, trong trường hợp này là tính năng của urandom.

strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo

Đây là một phiên bản đơn giản hơn của urandom.

< /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c6

Điều này sử dụng lệnh dd.

dd if=/dev/urandom bs=1 count=32 2>/dev/null | base64 -w 0 | rev | cut -b 2- | rev

Bạn thậm chí có thể tạo một left-hand password, cho phép bạn nhập mật khẩu bằng một tay.

</dev/urandom tr -dc '12345!@#$%qwertQWERTasdfgASDFGzxcvbZXCVB' | head -c8; echo ""

Nếu bạn sử dụng nó mọi lúc, bạn nên khiến nó trở thành một chức năng. Trong trường hợp này, khi bạn chạy lệnh một lần, bạn sẽ có thể sử dụng randpw bất kỳ lúc nào bạn muốn tạo mật khẩu ngẫu nhiên. Bạn có thể muốn đặt tệp này vào tệp ~ /.bashrc của mình.

randpw(){ < /dev/urandom tr -dc _A-Z-a-z-0-9 | head -c${1:-16};echo;}

Bạn có thể sử dụng cú pháp tương tự này để khiến chúng trở thành một function, chỉ cần thay thế mọi thứ bên trong { }.

Và đây là cách dễ nhất để tạo mật khẩu từ lệnh trong Linux, Windows với Cygwin và, Mac OS X. 

Dịch từ: howtogeek.com/howto/30184/10-ways-to-generate-a-random-password-from-the-command-line/

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi "that username is reserved" trên cPanel

TAGS: linux
SHARE