Hướng dẫn cài đặt Percona Server trên Red Hat Enterprise Linux và CentOS

867
12-03-2018
Hướng dẫn cài đặt Percona Server trên Red Hat Enterprise Linux và CentOS

Percona Server là biến thể của MySQL, bám sát sự phát triển của các phiên bản MySQL giúp tối ưu hóa, cải thiện tốc độ, tập trung vào việc tăng hiệu suất cho chính MySQL. Tìm hiểu thêm thông tin ngay tại bài viết này của Bizfly Cloud nhé. 

Ready-to-use packages luôn có sẵn từ Percona Server software và trang tải xuống. Percona yum repository hỗ trợ các hệ điều hành RPM-based, bao gồm AMI Amazon Linux.

Cách dễ nhất để cài đặt Percona Yum repository là cài đặt một RPM cấu hình yum và cài đặt Percona GPG key.

Các bản phát hành được hỗ trợ:

- CentOS 6 and RHEL 6 (Current Stable)

- CentOS 7 and RHEL 7 

-  Amazon Linux AMI (tương tự CentOS 6)  

Các kho lưu trữ CentOS hoạt động tốt với Red Hat Enterprise Linux, miễn là yum được cài đặt trên server.

Nền tảng được hỗ trợ:

- x86

- x86_64 (còn được gọi là amd64)

Có gì trong mỗi gói RPM?

Mỗi gói RPM của Percona Server đều có mục đích cụ thể.

Percona-Server-server-57 package chứa server (mysqld binary).

Percona-Server-57-debuginfo package chứa debug symbols cho server.

Percona-Server-client-57 package chứa command line client.

Percona-Server-devel-57 package chứa header files cần cho việc compile phần mềm sử dụng client library.

Percona-Server-shared-57 package bao gồm client shared library.

Percona-Server-shared-compat package bao gồm shared libraries cho phần mềm được compile dựa trên các phiên bản cũ cuar client library. Các thư viện sau được bao gồm trong gói này: libmysqlclient.so.12libmysqlclient.so.14libmysqlclient.so.15libmysqlclient.so.16, và libmysqlclient.so.18.

Percona-Server-test-57 package bao gồm bộ kiểm tra cho Percona server.

Cài đặt Percona Server từ kho lưu trữ Percona yum

1. Cài đặt Percona repository

Bạn có thể cài đặt Percona yum repository bằng cách chạy lệnh sau dưới dạng người dùng root hoặc với sudo:

yum install http://www.percona.com/downloads/percona-release/redhat/0.1-6/percona-release-0.1-6.noarch.rpm

Bạn sẽ thấy một số output như sau:

Retrieving http://www.percona.com/downloads/percona-release/redhat/0.1-6/percona-release-0.1-6.noarch.rpm Preparing...        ########################################### [100%]  1:percona-release    ########################################### [100%]

2. Kiểm tra repository

Đảm bảo các gói hiện có sẵn từ kho lưu trữ, bằng cách thực hiện lệnh sau:

yum list | grep percona

Bạn sẽ thấy output như sau:

Hướng dẫn cài đặt Percona Server trên Red Hat Enterprise Linux và CentOS - Ảnh 1.

3. Cài đặt packages

Bây giờ bạn có thể cài đặt Percona Server bằng cách chạy:

yum install Percona-Server-server-57

Lưu ý:

Percona Server 5.7 đi kèm với TokuDB storage engine. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách cài đặt và kích hoạt TokuDB storage engine trong hướng dẫn cài đặt TokuDB.

Percona yum Testing repository

Percona cung cấp các bản dựng trước khi phát hành từ kho thử nghiệm. Để đăng ký vào kho kiểm thử, bạn cần kích hoạt kho kiểm thử trong /etc/yum.repos.d/percona-release.repo. 

Để làm như vậy, hãy đặt percona-testing- $ basearchpercona-testing-noarch với enabled = 1 (Lưu ý rằng có 3 phần trong tệp này: release, testing and experimental - trong trường hợp này, đây là phần thứ hai yêu cầu cập nhật ). 

Lưu ý: 

Trước tiên, bạn cần phải cài đặt kho lưu trữ Percona (đã đề cập ở trên) nếu bạn chưa  thực hiện điều này.

1. Cài đặt Percona Server sử dụng downloaded rpm packages 

- Tải xuống các packages của series cho kiến trúc của bạn từ trang tải xuống. Cách dễ nhất là tải xuống gói chứa tất cả các packages. 

Ví dụ sau sẽ tải xuống gói phát hành Percona Server 5.7.10-3 cho CentOS 7:

$ wget https://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.7/Percona-Server-5.7.10-3/binary/redhat/7/x86_64/Percona-Server-5.7.10-3-r63dafaf-el7-x86_64-bundle.tar

Sau đó, bạn nên giải nén gói để nhận các packages:

$ tar xvf Percona-Server-5.7.10-3-r63dafaf-el7-x86_64-bundle.tar

Bạn sẽ thấy một số output như sau:

$ ls *.rpm 


Percona-Server-57-debuginfo-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-client-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-devel-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-server-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-shared-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-shared-compat-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-test-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

Percona-Server-tokudb-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm 

- Bây giờ bạn có thể cài đặt Percona Server 5.7 bằng cách chạy:

rpm -ivh Percona-Server-server-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm \ 

Percona-Server-client-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm \ 

Percona-Server-shared-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm

Phần này sẽ chỉ cài đặt các gói cần thiết để chạy Percona server 5.7. Bạn có thể tùy chọn cài đặt TokuDB storage engine bằng cách thêm Percona-Server-tokudb-57-5.7.10-3.1.el7.x86_64.rpm vào lệnh trên. 

Để cài đặt tất cả các packgages (debugging, testing,... ), bạn nên chạy:

$ rpm -ivh *.rpm

Lưu ý:

Khi cài đặt các packages thủ công như thế này, bạn cần đảm bảo đầy đủ tất cả các gói phụ thuộc và tự cài đặt các gói bị thiếu.

2. Khởi chạy Percona Server 

Percona Server lưu trữ các tệp dữ liệu trong /var/lib/mysql/ theo mặc định. Bạn có thể tìm thấy tệp cấu hình được sử dụng để quản lý Percona server trong /etc/my.cnf.

- Bắt đầu dịch vụ

Máy chủ Percona không được khởi động tự động trên RHEL và CentOS sau khi được cài đặt. Bạn nên bắt đầu bằng cách chạy:

service mysql start

Xác nhận rằng dịch vụ đang chạy

Bạn có thể kiểm tra trạng thái dịch vụ bằng cách chạy:

service mysql status

- Dừng dịch vụ

service mysql stop

- Khởi động lại dịch vụ

service mysql restart

Lưu ý: 

RHEL 7 và CentOS 7 đi kèm với systemd là hệ thống và trình quản lý dịch vụ mặc định, để bạn có thể gọi tất cả các lệnh trên với sytemctl thay vì service. Hiện tại cả hai đều được hỗ trợ.

3. Gỡ bỏ Percona Server

Để gỡ cài đặt hoàn toàn Percona server, bạn sẽ cần xóa tất cả các gói dữ liệu và tệp đã cài đặt.

- Dừng Percona Server service

service mysql stop

- Gỡ bỏ các packages

yum remove Percona-Server*

- Gỡ bỏ data và configuration files

rm -rf /var/lib/mysql 

rm -f /etc/my.cnf

Lưu ý: 

Điều này sẽ loại bỏ tất cả các gói và xóa tất cả các tệp dữ liệu (cơ sở dữ liệu, bảng, nhật ký,...), hãy cân nhắc việc sao lưu tất cả các dữ liệu này trước khi gỡ bỏ chúng đi nếu cần.

Tham khảo: percona.com/doc/percona-server/LATEST/installation/yum_repo.html

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Sự khác nhau giữa các file config: "ssh_config" và "sshd_config" trên Linux

SHARE