MySQL cơ bản trên Ubuntu (Phần I)

273
30-01-2018
MySQL cơ bản trên Ubuntu (Phần I)

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ giới thiệu cho bạn một số câu lệnh MySQL cơ bản nhất trên môi trường Ubuntu.

Bắt đầu với những thao tác cơ bản nhất với MySQL

Mở terminal và bắt đầu thao tác như sau:

Khởi động MySQL sau khi cài đặt:

mysql -u root -p 

Câu lệnh trên bạn yêu cầu truy cập user root. Sau khi nhập mật khẩu bạn có thể truy cập sử dụng mysql với quyền của user root.

Để xem danh sách các database bạn dùng câu lệnh.

show databases; 

MySQL sẽ hiện ra bảng danh sách các databases. Ở bảng này bạn có thể thấy database MySQL. Đây là database rất quan trọng chứa các thông tin của mysql như user, password,...

Chúng ta có thể tạo một database mới như sau:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name; 

Câu lệnh trên sẽ tạo ra database với tên là 'database_name'. Nếu chưa có database nào có tên như vậy.

Muốn xóa database ta có thể dùng câu lệnh sau:

DROP DATABASE IF EXISTS database_name; 

Câu lệnh trên sẽ xóa database có tên là 'database_name' nếu có database tên như vậy

Muốn thao tác với một database, ta dùng lệnh:

Xem các bảng có trong database:

use database_name;

show tables; 
Xem toàn bộ dữ liệu của 1 bảng:
SELECT * FROM database_name; 

hoặc
SELECT * FROM database_name \G 

2 câu lệnh trên sẽ hiển thị dữ liệu theo 2 kiểu khác nhau.


Trên đây là một vài thao tác cơ bản với MySQL trên Ubuntu. Cảm ơn các bạn đã đọc và rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.

Theo Viblo.asia

>> Tìm hiểu thêm: Git - Viết commit đẹp

TAGS: mysql ubuntu
SHARE
Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH