Trang chủ Thủ thuật

Cấu hình Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 12.04

Cấu hình Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 12.04

LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP, một nhóm các phần mềm mã nguồn mở được cài đặt trên máy chủ ảo giúp chúng ta có thể cài đặt thêm và chạy những phần mềm mã nguồn mở khác sử dụng ngôn ngữ php như WordPress, Joomla…

Trong tutorial này chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu thêm cách cài đặt Apache, MySQL và PHP với chỉ một câu lệnh. Tôi sẽ thực hiện tutorial trên server Ubuntu 12.04, user root. Ubuntu chính là một hệ điều hành dựa trên nhân Linux nên tôi bỏ qua bước cài đặt Linux.

1. Cài đặt LAMP

Để cài đặt LAMP, bạn có thể cài lần lượt từng service, tuy nhiên, tôi hướng dẫn bạn một cách cài đặt nhanh chóng bằng lệnh:

# apt-get update

# apt-get install lamp-server^

Trong quá trình cài đặt, bạn cần nhập password user root cho MySQL, nhập và ghi nhớ password này.

2. Kiểm tra hoạt động và kết nối giữa Apache và PHP

Từ cửa sổ terminal, tạo file:

# vim /var/www/info.php

Copy đoạn code sau:

<?php

phpinfo<>;

?>

Chuyển owner của thư mục chứa web sang user của apache:

# chown www-data:www-data -R /var/www/

Restart lại apache:

# service apache2 restart

Dùng wget để check:

# wget http://localhost/info.php

Hoặc từ browser, truy cập theo đường dẫn http://localhost/phpinfo.php

Localhost là chính WAN IP server của bạn.

Cấu hình Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 12.04 - Ảnh 1.


Vậy là bạn đã hoàn thiện cài đặt LAMP trên Ubuntu. VCCloud cảm ơn các bạn đã theo dõi!

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Ubuntu 12.04