Hướng dẫn chi tiết liệt kê Vhost – Virtual Host trên Apache

GIANG
231
29-03-2018
Hướng dẫn chi tiết liệt kê Vhost – Virtual Host trên Apache

Nếu bạn phải khắc phục bất kỳ vấn đề nào trên Apache, bạn nên bắt đầu với việc kiểm tra các Virtual Hosts được bật. Hãy BizflyCloud cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của mình nhé!

Điều này có thể được thực hiện với tùy chọn -S được sử dụng trên httpd/apache2 hoặc apachectl/apache2ctl.

Tùy chọn -S hiển thị ports nào và IP addresses hoặc domain names nào được cấu hình cho mỗi trang web đang được phục vụ, cho thấy nơi configuration file cho mỗi VirtualHost được đặt và thực hiện syntax check.

Danh sách của tất cả VHosts trên Apache 

Sử dụng một trong các lệnh sau để có danh sách tất cả các VHost trong Apache trên RHEL, CentOS, Fedora,...

$ httpd -S 

$ apachectl -S

Danh sách tất cả Virtual Hosts được phục vụ bởi Apache2 

Sử dụng một trong các lệnh sau đây để liệt kê tất cả các Máy chủ ảo được Apache2 phục vụ trên Ubuntu, Debian, Linux Mint,...

$ apache2 -S 

$ apache2ctl -S

Trong đầu ra của các lệnh trên, bạn sẽ thấy tất cả các Virtual Hosts hiện được bật và kết quả syntax check:

VirtualHost configuration:

1.2.3.4:80 is a NameVirtualHost

default server default (/etc/apache2/sites-enabled/default.conf:1)

port 80 namevhost example.com (/etc/apache2/sites-enabled/example.conf:1)

port 443 namevhost example.com (/etc/apache2/sites-enabled/example.conf:15)

Syntax OK

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

Dịch từ: shellhacks.com/list-all-vhosts-apache/

>> Có thể bạn quan tâm: Convert kiểu dữ liệu list sang kiểu string trên Python

SHARE
Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH