Tree - lệnh liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên Linux

1252
31-03-2018
Tree - lệnh liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên Linux

Tree là một chương trình lệnh hỗ trợ cho người dùng liệt kê các file và thư mục tại 1 thư mục theo dạng hình cây, nó sẽ quét sâu hết tất cả các sub thư mục. Cùng Bizfly Cloud  tìm hiểu về lệnh và cách sử dụng sao cho hiệu quả nhất.

Lệnh Tree 

Tree liệt kê nội dung của các thư mục theo dạng hình cây khá dễ nhìn. Đây là một chương trình gọn gàng và hữu ích mà bạn có thể sử dụng để xem cấu trúc của hệ thống tệp.

Mô tả

Tree là một chương trình liệt kê thư mục đệ quy tạo ra một danh sách của các tệp (được tô màu nếu biến môi trường LS_COLORS được đặt) và đầu ra là tty. Không có đối số, Tree liệt kê các tệp trong thư mục hiện tại. Khi các đối số thư mục được đưa ra, Tree liệt kê tất cả các tệp và/ hoặc thư mục được tìm thấy lần lượt trong các thư mục đã cho. Tree sau đó trả về tổng số tệp và/ hoặc thư mục được liệt kê.

Theo mặc định, khi gặp phải một symbolic link, đường dẫn mà symbolic link đề cập đến được in sau tên của link ở định dạng:

name -> real-path

Nếu tùy chọn -l được đưa ra và symbolic link đề cập đến một thư mục thực, thì tree sẽ đi theo đường dẫn của symbolic link như thể đó là một thư mục thực sự.

Cú pháp

Tree - lệnh liệt kê thư mục và file theo dạng cây trên Linux - Ảnh 1.

Tùy chọn

--help: Output một danh sách sử dụng dài dòng.

--version: Xuất ra phiên bản của Tree

-a: Tất cả các files được in. Theo mặc định, tree không in các tệp ẩn (những tệp bắt đầu bằng dấu chấm `. '). Không có trường hợp tree in cấu trúc hệ thống tập tin `. ' (thư mục hiện hành) và `.. '(thư mục trước đó).

-d: Chỉ liệt kê thư mục.

-f: In tiền tố đường dẫn đầy đủ cho mỗi tệp.

-i: Tree sẽ không in các dòng thụt đầu dòng. Hữu ích khi sử dụng kết hợp với tùy chọn -f.

-l: Theo dõi các symbolic links đến các thư mục như thể chúng là các thư mục. Các liên kết sẽ dẫn đến một vòng lặp đệ quy được tránh.

-x: Chỉ sử dụng hệ thống tệp hiện tại, như với find-xdev.

-P pattern: Chỉ liệt kê những tệp phù hợp với wild-card pattern. Lưu ý: bạn phải sử dụng tùy chọn -a để xem xét các tệp đó bắt đầu bằng dấu chấm '.' cho phù hợp. Các wildcard operators hợp lệ là `* '(bất kỳ 0 hoặc nhiều ký tự),`?' (bất kỳ ký tự đơn nào), `[...] '(bất kỳ ký tự đơn nào được liệt kê giữa các dấu ngoặc (tùy chọn - (dash) cho phạm vi ký tự có thể được sử dụng: ví dụ: [AZ]) và` [^ ...]' (bất kỳ ký tự đơn nào không được liệt kê trong ngoặc đơn) và `| 'phân tách các mẫu thay thế.

-I pattern: Không liệt kê các files ứng với wild-card pattern.

--prune: Làm cho cây thư mục trống rỗng từ đầu ra, hữu ích khi được sử dụng kết hợp với -P hoặc -I.

--filelimit #: Không hạ xuống các thư mục chứa hơn # entries.

--timefmt format:Prints (ngụ ý -D) và định dạng ngày theo chuỗi định dạng sử dụng cú pháp strftime.

--noreport: Omits printing của các báo cáo tập tin và thư mục ở phần cuối của danh sách cây.

-p: In các bảo vệ cho mỗi tệp (theo ls -l).

-s: In kích thước của mỗi tệp cùng với tên.

-u: In tên người dùng hoặc UID # nếu không có tên người dùng nào của tệp.

-g: In tên nhóm hoặc GID # nếu không có tên nhóm nào của tệp.

-D: In ngày của thời gian sửa đổi cuối cùng cho tệp được liệt kê.

--inodes: In số inode của tệp hoặc thư mục.

--device: In số thiết bị mà tệp hoặc thư mục thuộc về.

-F: `/ 'cho các thư mục, một` =' cho các tệp socket, một `* 'cho các tệp thực thi và một` |' cho FIFO, theo ls -F.

-q: In các ký tự non-printable trong tên tệp dưới dạng dấu hỏi thay vì carrot notation mặc định.

-N: In các ký tự non-printable thay vì carrot notation mặc định.

-r: Sắp xếp đầu ra theo thứ tự chữ cái ngược.

-t: Sắp xếp đầu ra theo thời gian sửa đổi lần cuối thay vì theo thứ tự bảng chữ cái.

--dirsfirst: Liệt kê các thư mục trước các tệp.

-n: Luôn tắt colorization, được điều chỉnh theo tùy chọn -C.

-C: Luôn bật colorization, sử dụng mặc định màu tích hợp nếu biến môi trường LS_COLORS không được đặt. Hữu ích để colorize đầu ra cho một pipe.

-A: Bật ANSI line graphics hack khi in các dòng thụt đầu dòng.

-S: Bật ASCII line graphics (hữu ích khi sử dụng linux console mode fonts). Tùy chọn này bây giờ tương đương với --charset = IBM437 và cuối cùng sẽ bị depreciated.

-L level: Độ sâu hiển thị tối đa của cây thư mục.

-R: Recursively chéo tree mỗi level directories (xem tùy chọn -L), và tại mỗi level thực thi cây một lần nữa thêm -o 00Tree.html như là một tùy chọn mới.

-H baseHREF: Bật HTML output, bao gồm HTTP references. Hữu ích cho các ftp sites. baseHREF cung cấp vị trí ftp cơ sở khi sử dụng HTML output. Nghĩa là local directory có thể là /local/ftp/pub, nhưng nó phải được tham chiếu là ftp://host-name.organization.domain/pub (baseHREF phải là ftp://hostname.organization.domain). Gợi ý: không sử dụng các dòng ANSI với tùy chọn này và không cung cấp nhiều hơn một thư mục trong danh sách thư mục. Nếu bạn muốn sử dụng màu sắc thông qua CSS stylesheet, hãy sử dụng tùy chọn -C ngoài tùy chọn này để buộc có màu cho output.

-T title: Đặt title và H1 header string ở chế độ HTML output.

--charset charset: Đặt bộ ký tự để sử dụng khi xuất HTML và vẽ line.

--nolinks: Tắt siêu liên kết trong đầu ra HTML.

-o file name: Gửi output đến file name.

Ví dụ tree

tree

Hiển thị nội dung của thư mục hiện tại và thư mục con trong một cây. Đầu ra có một dạng đồ họa sẽ giống như ví dụ sau:

├── config.dat

├── data

│      ├── data1.bin

│      ├── data2.sql

│      └── data3.inf

├── images

│      ├── background.jpg

│      ├── icon.gif

│      └── logo.jpg

├── program.exe

└── readme.txt.

2 directories, 9 files

tree -I 'example*|bin|lib'

Hiển thị một cây không bắt đầu bằng ví dụ hoặc chứa bin hoặc lib như được chỉ định trong pattern.

tree -P 't*'

Với chữ hoa P, bạn có thể liệt kê các tệp với một pattern. Ví dụ pattern này hiển thị một cây chỉ chứa các thư mục bắt đầu bằng t hoặc các thư mục chứa các tệp bắt đầu bằng t.

tree -p

Với p chữ thường, bạn có thể liệt kê cây hiển thị quyền của tệp.

Dịch từ: computerhope.com/unix/tree.htm

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sửa lỗi "Another app is currently holding the yum lock" trên CentOS/RHEL

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud


TAGS: linux
SHARE