Tags: contact center

Những Điểm Khác Biệt Giữa Call Center Và Contact Center Cơ Bản Nhất
Những Điểm Khác Biệt Giữa Call Center Và Contact Center Cơ Bản Nhất

Khi nhắc đến mô hình tổng đài chăm sóc khách hàng, có 2 thuật ngữ phổ biến thường được biết...

Contact Center là gì và lợi ích trong quản lý và marketing đa chiều
Contact Center là gì và lợi ích trong quản lý và marketing đa chiều

Tổng đài Contact Center ra đời nhằm tối ưu hóa và khắc phục những nhược điểm của các tổng đài...