Tags: an ninh mạng

An ninh mạng - Những khái niệm quan trọng trong bảo mật thông tin
An ninh mạng - Những khái niệm quan trọng trong bảo mật thông tin

An ninh mạng (Cyber Security) là công cụ giúp bảo vệ máy tính, máy chủ và các thiết bị điện...

COVID-19 đã thay đổi các ưu tiên an ninh mạng trong doanh nghiệp như thế nào?
COVID-19 đã thay đổi các ưu tiên an ninh mạng trong doanh nghiệp như...

Cơ sở hạ tầng được thiết lập và đưa vào sử dụng ngay sau đó với rất ít hoặc không...

Tấn công an ninh mạng ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào?
Tấn công an ninh mạng ảnh hưởng tới doanh nghiệp như thế nào?
Security
24-07-2019

Một cuộc tấn công mạng thành công có thể gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, gây ảnh hưởng...

An ninh máy tính: Red Team, Blue Team và Purple Team
An ninh máy tính: Red Team, Blue Team và Purple Team

Trong thuật ngữ quân sự, thuật ngữ Red Team thường được sử dụng để xác định các nhóm có tay...

Khi nào doanh nghiệp phải chuyển server về Việt Nam theo luật an ninh mạng?
Khi nào doanh nghiệp phải chuyển server về Việt Nam theo luật an ninh...

Theo luật an ninh mạng, nếu không có các sử đổi bổ sung thì doanh nghiệp phải chuyển server về...