Sửa lỗi: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file trên CentOS

97
02-04-2018
Sửa lỗi: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file trên CentOS

Trong khi cố gắng xây dựng bằng cách sử dụng electron-buildertrên CentOS 7, bạn gặp phải thông báo lỗi sau:

error while loading shared libraries: libbz2.so.1.0: cannot open shared object file

Để khắc phục, bạn cần cài đặt bzip2-devel, và có khả năng tạo symlink vì libbz2.so.1 tồn tại, nhưng libbz2.so.1.0 thì không.

sudo yum install bzip2-devel 

sudo ln -s `find /usr/lib64/ -type f -name "libbz2.so.1*"` /usr/lib64/libbz2.so.1.0

Dịch từ: michaelheap.com/error-while-loading-shared-libraries-libbz2-so-1-0-cannot-open-shared-object-file-on-centos-7

Chúc các bạn thao tác thành công!

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi Connection time out khi truy cập File Manager DA

SHARE