Liệt kê các thiết bị mạng sử dụng Terminal trên MacOS bằng command-line

268
30-03-2018
Liệt kê các thiết bị mạng sử dụng Terminal trên MacOS bằng command-line

Có một lệnh Terminal được gọi là arp cho phép bạn tìm các thiết bị mạng trên mạng cục bộ (LAN). Nó sẽ hiển thị địa chỉ IP và địa chỉ MAC, rất hữu ích cho xử lý sự cố và các tình huống khác. Cùng Bizfly Cloud  tìm hiểu rõ hơn qua bài viết này nhé!

Tìm thiết bị mạng bằng ARP

ARP (Address Resolution Protocol) hoặc Giao thức phân giải địa chỉ, là giao thức truyền thông được sử dụng để khám phá địa chỉ lớp liên kết được liên kết với địa chỉ lớp mạng. Nếu bạn cần địa chỉ IP hoặc MAC cho một thiết bị trên cùng một mạng với bạn, hãy sử dụng ARP.

Đầu tiên, chúng ta cần mở Terminal bằng cách tìm Spotlight, sử dụng Siri hoặc vào thư mục Applications. Tiếp theo, gõ lệnh này:

arp -a

Điều này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các thiết bị, như hình dưới đây:

Liệt kê các thiết bị mạng sử dụng Terminal trên MacOS bằng command-line - Ảnh 1.

Các thiết bị bao gồm mọi thứ trên network, như Macs, PCs, iPhones, iPads, và routers. Nó cho thấy cả địa chỉ IP LAN và địa chỉ MAC. Bạn có thể khớp địa chỉ MAC với thiết bị.

Ví dụ: để tìm MAC của máy Mac, hãy chuyển đến System Preferences > Network. Nhấp vào nút Advanced và xuống dưới cùng, bạn sẽ thấy Wi-Fi Address. Trên iPhone của bạn, đi tới Settings > General > About. Tìm kiếm Wi-Fi Address.

Dịch từ: macobserver.com/tips/how-to/find-network-devices/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn cài đặt công cụ truyền tải dữ liệu "rsync" trên Linux

SHARE