Cách tắt thông báo email từ Cron jobs

134
28-03-2018
Cách tắt thông báo email từ Cron jobs

Bài viết này, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để ngừng nhận thông báo e-mail từ cron jobs.

Theo mặc định, khi cron job chạy, cron sẽ gửi thông báo e-mail tới tài khoản người dùng. Để tắt thông báo e-mail, hãy thêm >/dev/null 2>&1 vào lệnh trong cron job. Điều này chuyển hướng tất cả output từ cron jobs đến thiết bị /dev/null. Ví dụ, cron job sau đây không gửi thông báo e-mail:

15 * * * Sun /home/username/bigtask.sh > /dev/null 2>&1

Để tiếp tục nhận thông báo e-mail từ các cron jobs, chỉ cần xóa >/dev/null2>&1 khỏi lệnh.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của lệnh ZIP trên Linux

SHARE