Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của lệnh ZIP trên Linux

624
28-03-2018
Hướng dẫn sử dụng các cấp độ nén của lệnh ZIP trên Linux

Lệnh zip được sử dụng để compression và packaging tệp trong hệ điều hành Linux/ Unix. unzip được sử dụng để giải nén một  archive. Theo dõi thông tin dưới đây cùng Bizfly Cloud nhé!

Ví dụ 1: Zip tất cả các tệp trong thư mục

Lệnh này sẽ tạo ra tất cả các tệp trong thư mục /backup

$ zip backup.zip /backup/*

Output:

adding: backup/anaconda.ifcfg.log (deflated 47%) 

adding: backup/anaconda.log (deflated 78%) 

adding: backup/anaconda.program.log (deflated 84%) 

adding: backup/anaconda.storage.log (deflated 90%) 

adding: backup/boot.log (deflated 72%) 

adding: backup/dracut.log (deflated 92%) 

adding: backup/httpd/ (stored 0%) 

adding: backup/kadmind.log (deflated 74%) 

adding: backup/krb5kdc.log (deflated 71%) 

adding: backup/mysqld.log (deflated 82%)

Ví dụ 2: Zip files với Wildcard 

Sử dụng Linux wildcards để lưu trữ các tệp của các extensions cụ thể. 

$ zip backup.zip /backup/*.log

Output:

adding: backup/anaconda.ifcfg.log (deflated 47%) 

adding: backup/anaconda.log (deflated 78%) 

adding: backup/anaconda.program.log (deflated 84%) 

adding: backup/anaconda.storage.log (deflated 90%) 

adding: backup/boot.log (deflated 72%) 

adding: backup/dracut.log (deflated 92%) 

adding: backup/kadmind.log (deflated 74%) 

adding: backup/krb5kdc.log (deflated 71%) 

adding: backup/mysqld.log (deflated 82%) 

adding: backup/pm-powersave.log (deflated 15%) 

adding: backup/wpa_supplicant.log (stored 0%) 

adding: backup/Xorg.0.log (deflated 83%) 

adding: backup/Xorg.9.log (deflated 83%) 

adding: backup/yum.log (deflated 77%)

Ví dụ 3: Tệp Zip đệ quy

Lệnh dưới đây sẽ tạo một bản lưu trữ đệ quy với các tệp trong thư mục con.

$ zip -r backup.zip /backup

Ví dụ 4: Tạo mật khẩu bảo vệ Zip

Bạn cần bảo vệ archive bằng mật khẩu. Sử dụng -p.

$ zip -P backup.zip /backup/*.log

Ví dụ 5: Zip với mức nén

Lệnh Zip cung cấp 10 mức nén (0-9).

-6 được sử dụng làm mức nén mặc định.

-0 được sử dụng để nén mức thấp nhất.

-9 được sử dụng cho mức độ cao nhất.

$ zip -9 high-compressed-file.zip /backup/* 

$ zip -0 lowest-compressed-file.zip /backup/*

Kiểm tra sự khác biệt giữa tệp nén.

$ ls -lh lowest-compressed-file.zip high-compressed-file.zip 

-rw-r--r--. 1 root root 50K Apr 11 14:14 high-compressed-file.zip 

-rw-r--r--. 1 root root 447K Apr 11 14:14 lowest-compressed-file.zip

Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa cả hai kích thước tệp.

Ví dụ 6: Liệt kê nội dung của tệp zip

Sử dụng -l chuyển đổi với unzip để liệt kê các tập tin chỉ trong zip archive mà không cần giải nén nó.

$ unzip -l backup.zip

Output:

Archive: backup.zip 

Length Date Time Name 

--------- ---------- ----- ----

140 04-11-2013 14:07 backup/anaconda.ifcfg.log

11153 04-11-2013 14:07 backup/anaconda.log

15446 04-11-2013 14:07 backup/anaconda.program.log

136167 04-11-2013 14:07 backup/anaconda.storage.log

2722 04-11-2013 14:07 backup/boot.log

211614 04-11-2013 14:07 backup/dracut.log

0 04-11-2013 14:08 backup/httpd/

1382 04-11-2013 14:07 backup/kadmind.log

1248 04-11-2013 14:07 backup/krb5kdc.log

6485 04-11-2013 14:07 backup/mysqld.log

87 04-11-2013 14:07 backup/pm-powersave.log

0 04-11-2013 14:07 backup/wpa_supplicant.log

30186 04-11-2013 14:07 backup/Xorg.0.log

31094 04-11-2013 14:07 backup/Xorg.9.log

6739 04-11-2013 14:07 backup/yum.log

--------- -------

454463 15 files

Ví dụ 7: Giải nén tệp Zip

Lệnh unzip được sử dụng để trích xuất một tập tin zip. Sử dụng lệnh dưới đây để giải nén tệp zip.

$ unzip backup.zip

Ví dụ 8: Kiểm tra tệp lưu trữ

Sử dụng -t để kiểm tra và lưu trữ tệp. Tùy chọn này trích xuất từng tệp được chỉ định trong bộ nhớ và so sánh CRC (kiểm tra dự phòng tuần hoàn, kiểm tra nâng cao).

$ unzip -t backup.zip

Output:

Archive: backup-11Apr2013.zip testing: backup/anaconda.ifcfg.log OK 

testing: backup/anaconda.log OK testing: backup/anaconda.program.log OK 

testing: backup/anaconda.storage.log OK testing: backup/boot.log OK 

testing: backup/dracut.log OK testing: backup/httpd/ OK 

testing: backup/kadmind.log OK 

testing: backup/krb5kdc.log OK 

testing: backup/mysqld.log OK 

testing: backup/pm-powersave.log OK 

testing: backup/wpa_supplicant.log OK 

testing: backup/Xorg.0.log OK 

testing: backup/Xorg.9.log OK 

testing: backup/yum.log OK 

No errors detected in compressed data of backup.zip.

Dịch từ: tecadmin.net/how-to-use-zip-command-line-linux/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sửa lỗi PHP Fatal Error: Allowed Memory Size Exhausted

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: linux
SHARE
Hỗ trợ kỹ thuật
Kinh doanh, CSKH