Hướng dẫn tắt/ bật Color Syntax Highlighting trong vi hoặc vim Editor

523
20-03-2018
Hướng dẫn tắt/ bật Color Syntax Highlighting trong vi hoặc vim Editor

Syntax highlighting là một tính năng của vi/vim text editor hiển thị văn bản, đặc biệt là mã nguồn, với các màu và phông chữ khác nhau theo danh mục thuật ngữ. Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn cho bạn biết cách bật hoặc tắt syntax colors cho VI/VIM text editor chạy trên hệ thống Linux hoặc hệ thống Unix-like.

Cách bật tùy chọn vim syntax colors

1. Chỉnh sửa tập tin ~ / .vimrc bằng cách gõ lệnh: vi ~ / .vimrc

2. Thêm vào tùy chọn sau

3. syntax on 

4. Lưu và đóng tập tin

5. Kiểm tra nó bằng cách chạy lệnh vim: vim foo.sh

Cách bật  color syntax highlighting trong vim

Hướng dẫn tắt/ bật Color Syntax Highlighting trong vi hoặc vim Editor - Ảnh 1.

Mở một tệp, ví dụ mở tệp file.c, nhập:

$ vi file.c

Bây giờ nhấn phím ESC, gõ ": syntax on", tức là gõ như sau:

:syntax on

Dưới đây là C source code chỉnh sửa trong khi syntax highlighting được bật trong vi hoặc vim:

Tắt color syntax highlighting trong vim

Để tắt nó, nhấn phím ESC, gõ: syntax off

:syntax off

Làm thế nào khiến  syntax highlighting vĩnh viễn dưới vim?

Bạn có thể chỉnh sửa tập tin ~/.vimrc và thêm cú pháp lệnh vim syntax on vào nó. Điều này đảm bảo rằng vim sẽ bắt đầu với tùy chọn color syntax highlighting:

$ cd ~

$ vi .vimrc

Thêm dòng sau:

syntax on

Lưu và đóng tập tin. Bây giờ bạn có thể sử dụng vim để chỉnh sửa các tập tin với tùy chọn syntax on.

Cách đặt và sử dụng vim color scheme

Bạn có thể tìm thấy các color schemes đã cài đặt trong đường dẫn sau:

/usr/share/vim/vim*/colors/

Sử dụng lệnh ls để liệt kê nó:

$ ls -l /usr/share/vim/vim*/colors/

Kết quả đầu ra mẫu:

total 76 

-rw-r--r-- 1 root root 2476 Jul 27 01:43 blue.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2990 Jul 27 01:43 darkblue.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 548 Jul 27 01:43 default.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2522 Jul 27 01:43 delek.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2812 Jul 27 01:43 desert.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 1666 Jul 27 01:43 elflord.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2452 Jul 27 01:43 evening.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 1958 Jul 27 01:43 industry.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 3555 Jul 27 01:43 koehler.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2460 Jul 27 01:43 morning.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2006 Jul 27 01:43 murphy.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 1037 Jul 27 01:43 pablo.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2673 Jul 27 01:43 peachpuff.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2904 Jul 27 01:43 README.txt 

-rw-r--r-- 1 root root 1393 Jul 27 01:43 ron.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2720 Jul 27 01:43 shine.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 2445 Jul 27 01:43 slate.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 1629 Jul 27 01:43 torte.vim 

-rw-r--r-- 1 root root 1840 Jul 27 01:43 zellner.vim

Để sử dụng torte color scheme, hãy làm như sau trong vim text editor:

:colorscheme torte

Sample outputs:

Hướng dẫn tắt/ bật Color Syntax Highlighting trong vi hoặc vim Editor - Ảnh 2.

Kết luận

Thêm lệnh in ~/.vimrc

syntax on: Kích hoạt vi/vim syntax colors

syntax off: Tắt vi/vim syntax colors

colorscheme foo: Chỉ định một colorcheme được gọi là foo. Sử dụng '/usr/share/vim/vim*/colors/' để tìm color scheme đã cài đặt.

Xin lưu ý rằng trên hầu hết Linux distro, vi là một liên kết tượng trưng tới vim.

Tham khảo: cyberciti.biz/faq/turn-on-or-off-color-syntax-highlighting-in-vi-or-vim/

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: 5 tính năng mới của HTML và CSS được mong đợi nhất trong năm 2018

SHARE