Hướng dẫn tải lavarel mới nhất

793
05-04-2019
Hướng dẫn tải lavarel mới nhất

Các bước tải lavarel được cập nhất mới nhất sẽ được Bizfly Cloud chia sẻ chi tiết ngay trong bài sau đây!

Cài đặt Composer 

Laravel sử dụng Composer để quản lý các biến phụ thuộc. Đầu tiên, bạn tải về một bản copy của composer.phar.. Khi bạn đã thiết lập xong kho lưu trữ PHAR, bạn có thể lưu lại trong thư mục dự án cá nhân hoặc chuyển sang usr/local/bin để sử dụng trên toàn bộ hệ thống. Với Windows, bạn có thể sử dụng trình cài đặt Windows Composer.

>> Tìm hiểu thêm: Laravel là gì? Vì sao Laravel web development là PHP Framework tốt nhất?

Tải lavarel và cài đặt trên hệ điều hành

Thông qua Laravel installer

Đầu tiên, bạn tải xuống Laravel installer bằng Composer.

composer global require "laravel/installer=~1.1"

Hãy nhớ cài đặt thư mục ~/.composer/vendor/bin trong PATH để có thể tìm được trình chạy laravel khi chạy lệnh laravel trong thiết bị đầu cuối.

Sau khi cài đặt, lệnh laravel mới sẽ tạo ra bản cài đặt Laravel mới trong thư mục bạn chỉ định cho nó. Chẳng hạn, blog mới của laravel sẽ tạo một thư mục có tên blog chứa bản cài đặt Laravel mới với tất cả các tính năng đi kèm. Phương pháp cài đặt này nhanh hơn nhiều so với cài đặt qua Composer.

Thông qua Composer Create-Project

Bạn cũng có thể cài đặt Laravel khi thực hiện lệnh Composer create-project trong thiết bị đầu cuối:

composer create-project laravel/laravel {directory} 4.2 --prefer-dist

Thông qua download

Hướng dẫn tải lavarel mới nhất - Ảnh 1.

Sau khi cài đặt Composer, bạn tải xuống phiên bản Laravel framework 4.2, tách nội dung và đưa vào một thư mục trên server. Tiếp theo, trong thư mục gốc của ứng dụng Laravel, chạy lệnh php composer.phar install (hoặc lệnh composer install) để cài đặt tất cả các tính năng của framework. Quá trình này cũng đòi hỏi cài đặt Git trên server để hoàn tất việc cài đặt.

Nếu bạn muốn cập nhật Laravel framework, bạn có thể cho chạy lệnh php composer.phar update.

Yêu cầu về server

Laravel framework có một vài số yêu cầu về hệ thống:

PHP> = 5,4

MCrypt PHP Extension

Kể từ phiên bản PHP 5.5, một số bản phân phối của HĐH có thể sẽ đòi hỏi bạn cài đặt PHP JSON Extension thủ công. Với Ubuntu, yêu cầu này có thể được thực hiện thông qua apt-get install php5-json.

Cấu hình

Điều đầu tiên cần làm sau khi cài đặt Laravel là đặt khóa ứng dụng theo một chuỗi mật mã ngẫu nhiên. Nếu trước đó bạn cài đặt bằng Composer, khóa này có thể đã được đặt thông qua lệnh key: created. Thông thường, chuỗi này phải dài 32 ký tự. Khóa có thể nằm trong tệp cấu hình app.php. Nếu không đặt khóa ứng dụng, phiên người dùng và các dữ liệu mã hóa sẽ không được bảo mật.

Laravel gần như không cần phải cấu hình them bất cứ yếu tố gì. Bạn có thể thoải mái bắt tay vào công việc phát triển của mình! Tuy nhiên, bạn có thể sẽ muốn xem lại tệp app/config/app.php và tài liệu liên quan. File này chứa một số tùy chọn như múi giờ và vị trí địa lý, đề phòng bạn có thể muốn điều chỉnh theo ứng dụng đang dùng.

Sau khi cài đặt Laravel, bạn cũng nên cấu hình môi trường máy tính. Điều này sẽ cho phép bạn nhận thông báo lỗi chi tiết khi phát triển trên máy tính của mình. Theo mặc định, báo cáo lỗi chi tiết sẽ bị vô hiệu hóa trong file cấu hình production.

Lưu ý: KHÔNG bao giờ đặt app.debug thành true cho ứng dụng production.

Thiết lập quyền

Laravel có thể đòi hỏi cấu hình một số quyền: các thư mục nằm trong ứng dụng/kho lưu trữ yêu cầu web server ghi lại truy cập.

Đường dẫn

Một số đường dẫn thư mục của framework có thể cấu hình được. Để thay đổi vị trí của các thư mục này, hãy kiểm tra tệp bootstrap/path.php.

Các URL

Apache

Framework gửi file công khai/ file .htaccess (sử dụng trong việc cho phép các URL không có index.php). Nếu bạn sử dụng Apache cho ứng dụng Laravel, đừng quên bật module mod_rewrite.

Nếu file .htaccess gửi cùng Laravel không hoạt động khi cài đặt Apache, hãy thử tệp sau:

Options +FollowSymLinks

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

Theo BizFly Cloud cập nhật

Kể từ ngày 05/11/2018, VCCloud chính thức đổi tên thành BizFly Cloud - là nhà cung cấp các dịch vụ đám mây hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với các dịch vụ nổi bật như: BizFly Cloud Server, BizFly CDN, BizFly Load Balancer, BizFly Pre-built Application, BizFly Business Mail, BizFly Simple Storage. Hãy tăng tốc thích nghi cho doanh nghiệp cùng các giải pháp công nghệ của BizFly Cloud tại đây.
TAGS: lavarel
SHARE