Hướng dẫn đặt hoặc thay đổi Hostname cho Server Linux

329
20-01-2021
Hướng dẫn đặt hoặc thay đổi Hostname cho Server Linux

Chạy lệnh hostname trên server của bạn, không cần tham số nào cả, sẽ trả về hostname hiện tại của server. Bizfly Cloud  sẽ hướng dẫn cách đặt hoặc thay đổi Hostname cho Server Linux.

```

$ hostname

Bizfly-Server-1

```

Nếu muốn thay đổi hostname đó, chỉ cần chạy lệnh :

```

$ hostname NEW_HOSTNAME

```

Tất nhiên bạn cần thay thế “NEW_HOSTNAME” bằng hostname mà bạn muốn đặt. Lệnh này chỉ thay đổi hostname của server tạm thời, server sẽ tự động khôi phục lại hostname ban đầu sau khi reboot .

Thay đổi hostname vĩnh viễn trên Linux

Các phiên bản mới của các bản phân phối Linux như Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, RedHat… hiện nay đều đi kèm systemd, một trình quản lý system và các service cung cấp lệnh hostnamectl để quản lý hostname trong Linux.

Để đặt hostname cho server hỗ trợ systemd ta có thể sử dụng lệnh:

```

$ sudo hostnamectl set-hostname NEW_HOSTNAME

```

Đối với các bản phân phối Linux cũ hơn, còn sử dụng SysVinit (hay init), có thể thay đổi hostname của chúng bằng cách thay đổi trong file cấu hình hostname :

```

# vi /etc/hosname

```

Sau đó khởi động lại hostname:

```

# /etc/init.d/hostname restart

```

Đối với các hệ thống RHEL/CentOS sử dụng init cũ, hostname có thể được thay đổi bằng cách thay đổi cấu hình network:

```

# vi /etc/sysconfig/network

```

Ví dụ :

```

NETWORKING=yes

HOSTNAME="BizFly-Server"

GATEWAY="192.168.0.1"

GATEWAYDEV="eth0"

FORWARD_IPV4="yes"

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: linux
SHARE