Lỗi "Invalid Host Header" là gì? Cách khắc phục như thế nào

294
31-03-2018
Lỗi "Invalid Host Header" là gì? Cách khắc phục như thế nào

Lỗi "Invalid Host Header" là gì?

Trong quá trình thử nghiệm một ứng dụng được lưu trữ trên local machine, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "Invalid Host Header" khi thử nghiệm trên CrossBrowserTesting bằng local connection. Lỗi này thường xảy ra do cấu hình sai application server khiến cho nó từ chối các kết nối non-local.

Hầu hết các development-oriented application servers (chẳng hạn như ng, webpack-dev-server, hoặc WAMPP) mặc định chỉ ràng buộc với localhost (hoặc trong một số trường hợp chặn lưu lượng truy cập trực tiếp).

Về cơ bản, chỉ có lưu lượng truy cập trực tiếp đến máy của bạn mới được phép đi qua, nghĩa là lưu lượng truy cập đi qua tunnel sẽ không hoạt động giống như lưu lượng truy cập đến từ máy của bạn một cách trực tiếp. Mặc dù nó hoạt động trên máy tính của bạn, thì cách máy chủ được thiết lập làm cho các máy cục bộ khác không thể kết nối với nó.

Cách khắc phục

Trong hầu hết các trường hợp, cách khắc phục sẽ là yêu cầu máy chủ khởi động lại và cho phép các kết nối từ bên ngoài localhost.

ng (Angular) 

Tắt server và restart, thêm --host 0.0.0.0 --disableHostCheck true vào lệnh.

webpack-dev-server 

Tắt server và restart, thêm --host 0.0.0.0 vào lệnh.

Các server khác

Nếu bạn không thể tìm thấy máy chủ của mình được liệt kê ở đây, bạn có thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình bằng cách tìm kiếm "yourServer bind ip" trên Google. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn khi tìm giải pháp, chúng tôi luôn sẵn lòng trợ giúp thông qua website của Bizfly Cloud nhé. 

Dịch từ: help.crossbrowsertesting.com/faqs/testing/invalid-host-header-error/

>> Có thể bạn quan tâm: Thay đổi thuật toán băm lưu trữ mật khẩu /etc/shadow

SHARE