Toàn bộ tính năng của file /etc/nologin trên Linux

261
31-03-2018
Toàn bộ tính năng của file /etc/nologin trên Linux

File /etc/nologin được sử dụng để thông báo đến các user người dùng không thuộc nhóm super-user đang cố gắng đăng nhập vào hệ thống và từ chối truy cập từ các user này. Bài viết sau, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn bạn kĩ hơn về tính năng của file này.

NAME 

nologin: từ chối đăng nhập

SYNOPSIS 

nologin [-V] [-h] 

Mô tả

nologin hiển thị thông báo rằng tài khoản không có sẵn và exits non-zero. Nó là shell field thay thế để từ chối đăng nhập truy cập vào một tài khoản.

Nếu tập tin /etc/nologin.txt tồn tại, nologin hiển thị nội dung tới người dùng thay vì thông báo mặc định.

Exit code được trả về bởi nologin luôn là 1.

Tùy chọn

-h, --help: Hiển thị văn bản trợ giúp và exit.

-V, --version: thông tin phiên bản màn hình và exit.

Lưu ý

- nologin là cách vô hiệu hóa đăng nhập (thường được sử dụng cho tài khoản hệ thống như http hoặc ftp). nologin sử dụng /etc/nologin.txt dưới dạng nguồn tùy chọn cho thông báo không mặc định, quyền truy cập đăng nhập luôn là từ chối, độc lập với tập tin.

- pam_nologin Module PAM thường ngăn tất cả non-root users đăng nhập vào hệ thống. pam_nologin được kiểm soát bằng /var/run/nologin hoặc tệp /etc/nologin.

AUTHORS 

Karel Zak ⟨kzak@redhat.com⟩

Lịch sử

Lệnh nologin xuất hiện trong 4.4BSD.

Khả năng

Lệnh nologin là một phần của gói util-linux và là có sẵn từ Linux Kernel Archive (https: //www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/).

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Khắc phục lỗi "This account is currently not available" trên Linux

TAGS: linux
SHARE