Tải framework .NET Framework 4.7.2 cho Window (offline)

640
05-04-2019
Tải framework .NET Framework 4.7.2 cho Window (offline)

Giới thiệu về Microsoft .NET Framework 4.7.2 

Microsoft .NET Framework 4.7.2 là bản cập nhật sẵn, có tính tương thích cao với .NET Framework 4, 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7 và 4.7.1.

>> Tìm hiểu thêm về .NET Framework: .NET framework là gì? Các khái niệm cơ bản về .NET framework

Gói offline có thể được sử dụng trong các tình huống khi trình cài đặt web không khả dụng do gặp vấn đề về kết nối Internet. Gói này có dung lượng lớn hơn trình cài đặt web và không bao gồm các gói ngôn ngữ. Thông thường  bạn nên sử dụng trình cài đặt web thay vì trình cài đặt offline để đảm bảo hiệu quả và băng thông tối ưu.

Khi bạn cài đặt gói này, các gói hoặc bản cập nhật sau sẽ được nâng cấp hàng năm theo hệ điều hành của bạn:

- Trong Windows 7 Service Pack 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1, .NET Framework 4.7.2 được liệt kê trong mục Programs và Features trên Control Panel dưới dạng phần mềm cài đặt.

- Trong Windows Server 2012, Bản cập nhật cho Microsoft Windows (KB4054542) nằm trong mục Installed Updates trong Control Panel.

- Trong Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2, bản Cập nhật cho Microsoft Windows (KB4054566) hiển thị trong mục Installed Updates trong Control Panel.

- Trong Windows 10 Fall Creators Update (phiên bản 1709), Cập nhật cho Microsoft Windows (KB4073120) nằm trong mục Installed Updates trong Control Panel.

Tải framework .NET Framework 4.7.2 cho Window (offline)  - Ảnh 1.

Microsoft .NET Framework 4.7.2 khả dụng trên Windows Update và trên Windows Server Update Service (WSUS). Chương trình được cung cấp dưới dạng cập nhật được khuyến nghị trên Windows Update.

Lưu ý: Cài đặt gói (NDP472-KB4054530-x86-x64-AllOS-ENU.exe) đã được cập nhật vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Nếu bạn đã tải phiên bản này trước ngày 10 tháng 7 năm 2018, lời khuyên là bạn nên tải xuống phiên bản mới nhất (4.7.3081.0 ) để có được các bản sửa lỗi bổ sung trong bản cập nhật.

Để tải Microsoft .NET Framework 4.7.2

Bạn có thể tải các file khả dụng sau từ Microsoft Download Center

Đối với tất cả các hệ điều hành Windows trừ Windows RT 8.1:

Tải xuống gói cài đặt offline Microsoft .NET Framework 4.7.2 tại đây

Đối với Windows RT 8.1:

Tải xuống gói Microsoft .NET Framework 4.7.2 tại đây.

Các vấn đề được giải quyết trong bản cập nhật 4.7.2

SQL Server (SQL)

Khắc phục sự cố trong đó thuộc tính .NET Framework API SqlConnection.ConnectionString được sử dụng để thiết lập một chuỗi kết nối rỗng hoặc null. Trong trường hợp này, một Null Reference Exception (NRE) sẽ xuất hiện khi bạn sử dụng API cùng với .NET Framework 4.7.2. [611802, System.Data.dll, Bug]

Khắc phục sự cố, trong đó bạn kết nối tới Azure SQL DB và MultipActiveResultSets = true trong chuỗi kết nối cùng với System.Data.SqlClient.SqlConnection. Trong tình huống này, các hoạt động truy vấn không đồng bộ gây ra luồng yêu cầu giao thức TDS lỗi gửi từ máy khách. Và dẫn đến API truy vấn Async không thực hiện được [620109, System.Data.dll, Bug].

Windows Presentation Framework (WPF)

Thêm một switch AppContext giúp thoát một số công việc đã được thực hiện trong quá trình tắt AppDomain hoặc quá trình tắt máy. Vấn đề này có thể giảm (nhưng không loại trừ) nguy cơ xảy ra crash các ứng dụng. [593963, WindowsBase.dll, Bug]

Khắc phục sự cố xảy ra trong WPF khi bạn thay thế nhiều ký tự bằng một ký tự (dung ngôn ngữ khác với văn bản gốc) bằng IMEPad. [605996, PresentationFramework.dll, Bug]

Các mục được nhóm theo nhóm gửi báo cáo con chính xác thông qua UIAutomation. [605922, PresentationFramework.dll, Bug] (Combo box grouped items now report children correctly through UIAutomation.)

Để download Microsoft .NET Framework 4.7.2 trực tuyến: Bạn vào link:

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472 

 Và chọn phiên bản phù hợp.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE