Tags: windows server

Hệ điều hành windows server là gì? Chức năng của windows server
Hệ điều hành windows server là gì? Chức năng của windows server

Cùng tìm hiểu về hệ điều hành window server là gì? Hệ điều hành có lịch sử phát triển lâu...

Cấu hình NIC Teaming và VLAN ID trên Window Server
Cấu hình NIC Teaming và VLAN ID trên Window Server
Sys-Ops
27-10-2017

NIC Teaming cho phép 2 hoặc nhiều NIC vật lý (Network Interface Card) liên kết với nhau, tạo thành 1...