Tags: Kafka

Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink
Xử lý luồng dữ liệu trong Apache Kafka và Apache Flink

Một use case rất phổ biến cho Apache Flink là luồng dữ liệu di chuyển (movement) và phân tích (analytics)....

Tìm hiểu thông tin về cơ chế hoạt động của Apache Kafka
Tìm hiểu thông tin về cơ chế hoạt động của Apache Kafka

Sức mạnh xử lý và tính linh hoạt của Apache Kafka là yếu tố chính khiến nó trở thành công...

Cách sử dụng Apache Kafka với Quarkus đơn giản
Cách sử dụng Apache Kafka với Quarkus đơn giản

Apache Kafka có thể tích hợp với hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng hiện nay. Và trong bài...

4 lợi ích của việc sử dụng Apache Kafka thay vì AMQP hoặc JMS
4 lợi ích của việc sử dụng Apache Kafka thay vì AMQP hoặc JMS

AMQP và JMS là hai message broker truyền thống khá phổ biến. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển...

Các thuật ngữ trong Kafka được sử dụng phổ biến
Các thuật ngữ trong Kafka được sử dụng phổ biến

Kafka đang nhanh chóng trở thành xương sống của nhiều đường dẫn dữ liệu trong doanh nghiệp. Để hiểu về...

Kafka là gì? Tìm hiểu khái niệm cơ bản về Apache Kafka
Kafka là gì? Tìm hiểu khái niệm cơ bản về Apache Kafka

Kafka được hàng nghìn tổ chức hàng đầu thế giới sử dụng cho các đường ống dẫn dữ liệu hiệu...