SNMP: Phân biệt OID ifAdminStatus và ifOperStatus

176
27-03-2018
SNMP: Phân biệt OID ifAdminStatus và ifOperStatus

Tổng quan

Bài viết này mô tả cách link state truyền qua các công việc với các OID SNMP cho ifAdminStatus và ifOperStatus.

Chi tiết

Trong trường hợp sau, interfaces Eth1/1 and Eth1/2 được cấu hình là VWire:

<virtual-wire>

<entry name="default-vwire">

<interface1>ethernet1/1>

<interface2>ethernet1/2>

</entry>

</virtual-wire>

OID SNMP cho ifAdminStatus và ifOperStatus như sau:

ifAdminStatus (Interface admin status) : 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.x

ifOperStatus (Interface oper status):       1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.x

SNMP: Phân biệt OID ifAdminStatus và ifOperStatus - Ảnh 1.

Nếu Eth1/1 tắt và Link State Pass Through được bật, thì Eth1/2 sẽ sớm bị hỏng. Trong trạng thái ngừng hoạt động, chỉ trạng thái "ifAdminStatus" của Eth1/1 bật lên và trạng thái còn lại bị ngừng hoạt động (xem hình bên dưới).

SNMP: Phân biệt OID ifAdminStatus và ifOperStatus - Ảnh 2.

 Additional information

Trước khi E1/1 tắt:

> show interface hardware

total configured hardware interfaces: 5

name        id    speed/duplex/state        mac address

--------------------------------------------------------------------------------

ethernet1/1 16    1000/full/up              00:1b:17:12:4f:10

ethernet1/2 17    1000/full/up              00:1b:17:12:4f:11

Sau khi E1/1 tắt:

#### Port down for one of VWire ports

1/25 16:59:33  info port link-ch 0  Port  1: Down 1Gb/s-full duplex

> show interface hardware

total configured hardware interfaces: 5

name        id    speed/duplex/state        mac address

--------------------------------------------------------------------------------

ethernet1/1 16    unknown/unknown/down      00:1b:17:12:4f:10         <<--- Down state

ethernet1/2 17    unknown/unknown/down      00:1b:17:12:4f:11      <<--- Down state

Dịch từ: paloaltonetworks.com/t5/Management-Articles/SNMP-OIDs-for-ifAdminStatus-and-ifOperStatus-on-Virtual-Wire/ta-p/56735

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sửa lỗi "Domain Already Exists" trên DirectAdmin khi tạo tên miền hosting

SHARE