Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS/ Ubuntu/ Debian

478
20-03-2018
Hướng dẫn thay đổi Timezone trên CentOS/ Ubuntu/ Debian

Thông thường nếu bạn sử dụng VPS hay server ở nước ngoài thì có nhiều khả năng Timezone trên Linux sẽ khác với múi giờ mà bạn mong muốn. Bài viết sau, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn bạn thay đổi Timezone trên CentOS/ Ubuntu/ Debian về  đúng múi giờ địa phương mà bạn mong muốn.

1. Cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) CentOS/ Ubuntu với /etc/localtime

- Có 2 đối tượng file và thư mục bạn cần lưu ý trên CentOS/ Ubuntu như dưới đây:

/etc/localtime: file này dùng để cấu hình thời gian theo múi giờ của hệ thống. Rất nhiều chương trình khác nhau trên hệ điều hành sử dụng thời gian hiển thị bởi /etc/localtime dùng làm thông tin thời gian. File này tốt nhất nên được link tới các file cấu hình múi giờ khác nhau tại /usr/share/zoneinfo/.

/usr/share/zoneinfo/: thư mục chứa các file dùng để cấu hình các múi giờ khác và được lưu thành từng file riêng biệt.

- Đầu tiên, kiểm tra múi giờ hiện tại trên hệ thống:

# date

Sun Apr 30 07:47:23 EDT 2017

Chú thích: EDT: là múi giờ của New York - Mĩ.

– Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành thay đổi thời gian của hệ thống sang múi giờ của Việt Nam, bằng cách tạo soft link liên kết tới file định danh múi giờ (timezone) mà bạn muốn sử dụng.

# ls /usr/share/zoneinfo/

Africa Australia Cuba Etc GMT-0 Indian Kwajalein Navajo posix ROK UTC

America Brazil EET Europe GMT 0 Iran Libya NZ posixrules Singapore WET

Antarctica Canada Egypt GB Greenwich iso3166.tab MET NZ-CHAT PRC Turkey W-SU

Arctic CET Eire GB-Eire Hongkong Israel Mexico Pacific PST8PDT UCT zone.tab

Asia Chile EST GMT HST Jamaica MST Poland right Universal Zulu

Atlantic CST6CDT EST5EDT GMT0 Iceland Japan MST7MDT Portugal ROC US


# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

# date

Sun Apr 30 05:35:12 EDT 2017

Bạn có thể tham khảo 1 số danh sách CSDL về tên các múi giờ tại link sau: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones

2. Cấu hình đổi múi giờ CentOS/ Ubuntu với NTP Server

Cách này đơn giản là bạn sẽ sử dụng NTP Server remote của pool múi giờ Việt Nam để đồng bộ thời gian hệ thống Linux với máy chủ NTP Remote.
Bạn có thể chọn các múi giờ NTP Server pool tại đây: http://www.pool.ntp.org/zone/asia

- Cài đặt công cụ "ntpdate"

# yum install -y ntpdate

- Đồng bộ thời gian với NTP server Việt Nam, hoặc có thể sử dụng NTP Server của Châu Á sẽ tự động đồng bộ theo múi giờ của đất nước IP nơi bạn đang sử dụng.

# ntpdate vn.pool.ntp.org

- Thiết lập crontab để hệ thống tự động cập nhật thời gian với NTP Server mỗi ngày. VD cứ mỗi 12 tiếng 1 lần thì đồng bộ thời gian.

# crontab -e

0 */12 * * * ntpdate vn.pool.ntp.org

Bằng cách mình hướng dẫn phía trên vậy là bạn đã hoàn thành cấu hình thay đổi timezone (múi giờ) trên OS Linux như CentOS và Ubuntu. Chúc các bạn thành công!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE