Hướng dẫn sử dụng lệnh WC kèm ví dụ trên Linux

614
28-03-2018
Hướng dẫn sử dụng lệnh WC kèm ví dụ trên Linux

Chương trình lệnh WC (viết tắt của word count) trên hệ thống OS Linux thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin về số lượng dòng, số lượng từ, byte hoặc số lượng kí tự của 1 file hoặc 1 biến có nội dung. Bài viết sau Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn về chương trình lệnh này!

Lệnh wc (word count) trong các hệ điều hành Unix/ Linux được sử dụng để đếm số dòng mới, đếm số từ, đếm byte và ký tự trong một tệp được chỉ định bởi các file arguments. Cú pháp của lệnh wc như dưới đây.

# wc [options] filenames

Sau đây là các tùy chọn và cách sử dụng được cung cấp bởi lệnh.

wc -l: prints số dòng trong một file.

wc -w: prints số từ trong một file.

wc -c: hiển thị số bytes trong một file.

wc -m: prints số kí tự trong một file.

wc -L: prints độ dài của dòng dài nhất trong một file.

Vì vậy, hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng lệnh WC với vài arguments kèm ví dụ trong bài viết này. Chúng tôi đã sử dụng tệp tecmint.txt để thử nghiệm các lệnh. Hãy tìm hiểu output của tệp bằng lệnh cat như hình dưới đây.

[root@tecmint ~]# cat tecmint.txt

Red Hat

CentOS

Fedora

Debian

Scientific Linux

OpenSuse

Ubuntu

Xubuntu

Linux Mint

Pearl Linux

Slackware

Mandriva

1. Ví dụ cơ bản về lệnh WC

Lệnh WC mà không truyền bất kỳ tham số nào sẽ hiển thị kết quả cơ bản của tệp tecmint.txt. Ba số được hiển thị bên dưới là 12 (số dòng), 16 (số từ) và 112 (số byte) của tệp.

[root@tecmint ~]# wc tecmint.txt

12 16 112 tecmint.txt

2. Đếm số dòng

Để đếm số lượng dòng mới trong một tệp, hãy sử dụng tùy chọn -l, để hiển thị số dòng của một tệp nhất định. Cụ thể lệnh sau sẽ hiển thị số lượng dòng mới trong một tệp. Trong output, trường đầu tiên được gán là số đếm và trường thứ hai là tên của tệp.

[root@tecmint ~]# wc -l tecmint.txt

12 tecmint.txt

3. Hiển thị số từ

Sử dụng -w với lệnh wc sẽ hiển thị số từ trong một tệp. Nhập lệnh sau để đếm từ trong một tệp.

[root@tecmint ~]# wc -w tecmint.txt

16 tecmint.txt

4. Đếm Bytes và ký tự

Khi sử dụng tùy chọn -c-m với lệnh wc sẽ hiển thị tổng số byte và ký tự tương ứng trong một tệp.

[root@tecmint ~]# wc -c tecmint.txt

112 tecmint.txt

[root@tecmint ~]# wc -m tecmint.txt

112 tecmint.txt

5. Hiển thị độ dài của dòng dài nhất

Sử dụng tùy chọn -L để hiển thị độ dài của dòng dài nhất (số ký tự) trong một tệp. Vì vậy, chúng ta có dòng ký tự dài nhất (Scientific Linux) trong một tệp.

[root@tecmint ~]# wc -L tecmint.txt

16 tecmint.txt

6. Các tùy chọn WC khác

Để biết thêm thông tin và trợ giúp về lệnh wc, hãy chạy lệnh wc –help hoặc man wc.

Hướng dẫn sử dụng lệnh WC kèm ví dụ trên Linux - Ảnh 1.

Dịch từ: tecmint.com/wc-command-examples/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn sử dụng ssh-copy-id đẩy public key sang remote

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: linux
SHARE