Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli

134
29-03-2018
Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli

Làm thế nào bạn có thể liệt kê các mục bảng ARP khi cần? Hoặc làm thế nào bạn có thể thực hiện điều đó từ xa với vCLI hoặc PowerCLI?

Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ được hướng dẫn các cách khác nhau liệt kê các mục bảng ARP của máy chủ ESXi, như thường lệ cho cả ESXi 4 và ESXi 5.

Tech Support Mode

ESXi 4

Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli - Ảnh 1.

ESXi 5

Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli - Ảnh 2.

vCLI

Một lần nữa chúng ta cần esxcli để có được bảng ARP.

Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli - Ảnh 3.

PowerCLI

Trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng esxcli, lệnh Get-EsxCli. Đầu tiên chúng ta lấy cá thể esxcli và sau đó chúng ta lấy danh sách bảng ARP.

ESXi 4

Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli - Ảnh 4.

ESXi 5

Hướng dẫn liệt kê bảng ARP trên ESXi với esxcli - Ảnh 5.

Dịch từ: blog.jreypo.io/sysadmin/virtualization/vmware/list-arp-table-entries-of-an-esxi/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn đầy đủ sử dụng lệnh IP trên Linux


SHARE