Hướng dẫn khôi phục tên network interface trên RHEL 7

378
02-04-2018
Hướng dẫn khôi phục tên network interface trên RHEL 7

Mô tả

Khi mọi người phàn nàn về network interface name bị thay đổi mỗi lần lại là một tên khác, interface names đã được quyết định gọi một network interface theo vị trí thực của nó. Cùng Bizfly Cloud hướng dẫn cách khôi phục network interface trên RHEL 7.

Tuy nhiên, network interface (được gọi là enp2s0 hoặc enp4s2f0) không làm thỏa mãn tất cả mọi người.

Quy ước đặt tên cũ

Để khôi phục quy ước đặt tên cũ, bạn cần chỉnh sửa tệp /etc/default/grub và thêm net.ifnames = 0 biosdevname = 0 vào cuối biến GRUB_CMDLINE_LINUX:

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.keymap=us crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rhgb quiet net.ifnames=0 biosdevname=0"

Sau đó, kiểm tra cấu hình mới để xem có nhầm lẫn nào không:

# grub2-mkconfig

Lưu ý:

Khi chuẩn bị hướng dẫn này, tôi đã quên quote cuối cùng trong biến GRUB_CMDLINE_LINUX.

Tôi nhận được lỗi sau: /etc/default/grub: line 7: unexpected EOF while looking for matching `"'.

Đây chỉ là để nhắc nhở bạn rằng testing có thể hữu ích!

Nếu mọi thứ đều ổn, hãy cập nhật cấu hình grub2:

# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg 

Generating grub configuration file ... 

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.0-123.el7.x86_64 

Found initrd image: /boot/initramfs-3.10.0-123.el7.x86_64.img 

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.10.0-123.9.3.el7.x86_64 

Found initrd image: /boot/initramfs-3.10.0-123.9.3.el7.x86_64.img 

Found linux image: /boot/vmlinuz-0-rescue-eda26f60d4c948d09cd50d9086a87fcc 

Found initrd image: /boot/initramfs-0-rescue-eda26f60d4c948d09cd50d9086a87fcc.img done

Cập nhật tệp cấu hình  network interface (ở đây tên interface ban đầu là enp2s0 và tên interface mới là eth0):

# cd /etc/sysconfig/network-scripts 

# cp ifcfg-enp2s0 ifcfg-eth0

Chỉnh sửa tệp ifcfg-eth0 và thay thế tên  interface trong biến NAME bằng "eth0".

Sau khi khởi động lại, mọi thứ sẽ hoàn thành.

Dịch từ: certdepot.net/rhel7-restore-old-network-interface-name/

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn xoá Cache trình duyệt Chrome trên MacOS bằng Command line

Nguồn: Bizfly Cloud chia sẻ

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

SHARE