Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin

324
26-03-2018
Hướng dẫn cài đặt OPcache trên Direct Admin


OPcache sẽ cache nội dung precompile code PHP trên shared memory, giúp giảm việc đọc code PHP từ ổ cứng và compile nó mỗi lần có truy cập vào website và file mã nguồn được thực thi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cụ thể để cài đặt OPcache trên Direct Admin. Cùng Bizfly Cloud  tìm hiểu thông tin dưới đây nhé!

 Zend Opcache 

Zend Opcache là một mô-đun bộ nhớ cache PHP script hiện đại giúp tăng tốc hiệu suất PHP. Zend Opcache cung cấp khả năng thực thi PHP nhanh hơn thông qua Opcode caching và optimization. Nó cải thiện hiệu suất của PHP bằng cách lưu trữ precompiled script byte-code trong bộ nhớ dùng chung.

Điều này giúp loại bỏ việc đọc code từ  disk và compiling nó trên truy cập trong tương lai. Nó cũng áp dụng một số mẫu byte-code optimization giúp thực thi code nhanh hơn.

Cài đặt Zend Opcache

Ở đây, bài viết sẽ giải thích các bước cài đặt với custombuild 2.0.

Nhập thư mục custombuild:

# cd /usr/local/directadmin/custombuild

Cài đặt opcache thành yes.

# ./build set opcache yes

Bạn sẽ nhận được kết quả mẫu như sau:

[root@crybit custombuild]# ./build set opcache yes 

Changed opcache option from no to yes

Compiling Opcache module.

# ./build opcache

[root@crybit custombuild]# ./build opcache 

opCache 7.0.5 is now installed for PHP 5.5. 

opCache 7.0.5 PHP extension has been installed successfully.

Bây giờ hãy kiểm tra xem Opcache có được liệt kê chính xác hay không:

Bạn có thể kiểm tra điều này theo nhiều cách khác nhau. Vui lòng xem kết quả đầu ra mẫu dưới đây:

[root@crybit /]# php -v

PHP 5.5.36 (cli) (built: Jun  7 2016 05:59:15)

Copyright (c) 1997-2015 The PHP Group

Zend Engine v2.5.0, Copyright (c) 1998-2015 Zend Technologies

        with Zend OPcache v7.0.6-dev, Copyright (c) 1999-2015, by Zend Technologies


[root@crybit /]# php -m | grep -i zend

Zend OPcache

[Zend Modules]

Zend OPcache

Chúc các bạn thành công!

Dịch từ: crybit.com/install-zend-opcache-directadmin/

>> Có thể bạn quan tâm: Cấu hình Nginx chuyển hướng truy cập URL www sang non-www và ngược lại

SHARE