Hướng dẫn cài đặt chương trình DELL OMSA trên Ubuntu/ Debian

452
20-03-2018
Hướng dẫn cài đặt chương trình DELL OMSA trên Ubuntu/ Debian

OpenManage Server Administrator là một giải pháp công cụ dùng để quản trị thông tin và cấu hình cơ bản hệ thống server nội bộ hoặc server remote trên mạng nội bộ dành cho Server Dell. Trong bài viết này, Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt DELL OMSA trên Ubuntu/ Debian.

Chương trình cung cấp 2 hình thức để tương tác là: website graphic và môi trường command-line.

Lưu ý:

– Các câu lệnh trong bài viết cần được chạy ở quyền user root hoặc user cấp cao. Ở đây "su" đã được chuyển sang user root rồi nên bạn sẽ không dùng lệnh "sudo".

1. Tạo Repository DELL OMSA

– Tạo file repository OMSA, bạn cần lưu ý ở phần giá trị "release-name" của từng OS Ubuntu sẽ có tên khác nhau như sau, ở đây bạn đang cài đặt cho hệ điều hành Ubuntu 16.04 Server :

deb http://linux.dell.com/repo/community/ubuntu {release-name} openmanage

– Một số thông tin release-name tương ứng như sau:

Ubuntu 10.04 : lucid
Ubuntu 12.04 : precise
Ubuntu 14.04 : trusty
Ubuntu 16.04 : xenial
Debian 7 : wheezy
Debian 8 : jessie

# nano /etc/apt/sources.list.d/openmanage.list

deb http://linux.dell.com/repo/community/ubuntu xenial openmanage

– Download và thêm thông tin GPG key vào repository.

# gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 1285491434D8786F

# gpg -a --export 1285491434D8786F | apt-key add -

– Update danh sách các packages.

# apt-get update

2. Cài đặt OMSA

– Nếu bạn chạy cài đặt các gói package "srvadmin-*" liền, bạn sẽ dễ bị tình trạng thiếu một số chương trình cần thiết như "libsmbios2",.. nên bạn cần cài đặt 1 số gói tiên quyết như dưới đây:

# apt-get install smbios-utils libsmbios2v5 -y

– Bây giờ, bạn cài đặt toàn bộ các gói chương trình OMSA như sau, gói tên "srvadmin-all" bao gồm toàn bộ các chương trình của OMSA thay vì phải cài đặt tách biệt:

# apt-get install srvadmin-all

3. Khởi động dịch vụ "dataeng"

– Bạn cần khởi động dịch vụ "dataeng" giúp cho hoạt động command-line của chương trình srvadmin tương tác lấy thông tin cần thiết. Phải set dịch vụ này chạy khi vừa khởi động hệ thống luôn.

# service dataeng start

# update-rc.d dataeng enable

– Vậy là bây giờ bạn đã có thể chạy các lệnh tương tác lấy thông tin server DELL.

# omreport system version

# omreport storage controller

# omreport system summary

4. Cài đặt Web Interface

– Nếu bạn có nhu cầu cài đặt sử dụng Web Interface dịch vụ của OMSA trên server, thì dịch vụ sẽ chạy ở port 1311 ở tên chương trình dịch vụ "dsm_om_connsvc".

– Thêm cấu hình user đăng nhập, sử dụng thông tin user hệ thống.

# vi /opt/dell/srvadmin/etc/omarolemap

cuongquach * Administrator

– Khởi động dịch vụ Web Interface của OMSA.

# service dsm_om_connsvc start

# update-rc.d dsm_om_connsvc enable

– Sau cùng, bạn hãy nhớ truy cập link sau trên trình duyệt web để đăng nhập OMSA: https://<ip_address>:1311/

Tham khảo:
– https://linux.dell.com/repo/community/ubuntu/

Chúc các bạn thành công!

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE