Fix lỗi lệnh ntpdate đồng bộ thời gian – "the NTP socket is in use exiting"

84
26-03-2018
Fix lỗi lệnh ntpdate đồng bộ thời gian – "the NTP socket is in use exiting"

Trong khi cập nhật ntp bạn có thể gặp phải lỗi ntp socket đang được sử dụng, bạn cần phải kill nó và thực hiện lại. Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn cho bạn cách fix lỗi và giải pháp đồng bộ.

Lỗi:

ntpdate pool.ntp.org

10 jan 6:42:55 ntpdate[2407]: the NTP socket is in use, exiting

Giải pháp:

/etc/init.d/ntpd stop

/usr/sbin/ntpdate pool.ntp.org

/etc/init.d/ntpd restart

Dịch từ: herewefix.com/2016/07/ntp-socket-is-in-use-exiting.html

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Sửa lỗi Cronjobs chạy sai giờ hệ thống trên CentOS

SHARE