Cấu hình Nginx chuyển hướng truy cập URL www sang non-www và ngược lại

176
26-03-2018
Cấu hình Nginx chuyển hướng truy cập URL www sang non-www và ngược lại

Có nhiều cách để buộc Nginx sử dụng phiên bản WWW hoặc phiên bản URL không phải WWW cho trang web của bạn. Bizfly Cloud chia sẻ đến bạn đọc cách sử dụng các mã dưới đây.

Chuyển hướng non-www sang WWW 

Single domain

server {

              server_name example.com;

              return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;

}

Tất cả domains

server { 

             server_name "~^(?!www\.).*" ; 

             return 301 $scheme://www.$host$request_uri; 

}

Từ WWW sang non-WWW 

Single domain

server { 

             server_name www.example.com; 

             return 301 $scheme://example.com$request_uri; 

}

Tất cả domains

server { 

             server_name "~^www\.(.*)$" ;   

             return 301 $scheme://$1$request_uri ; 

}

Trong cả hai trường hợp, đối với other-www, chúng tôi tạo server { } block khác. IMHO, đây là cách được tối ưu hóa để xử lý chuyển đổi www sang non-www và từ non-www thành www.

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn truy cập root shell – Expert Mode NMC của hệ thống NexentaStor

SHARE