Cách xác định chính xác vị trí File php.ini chính xác nhất

434
20-03-2018
Cách xác định chính xác vị trí File php.ini chính xác nhất

Một tệp quan trọng mà bạn cần phải thường quản lý là tệp php.ini. Nó kiểm soát nhiều thành phần import cho những gì bạn có thể và không thể làm với website của mình, bao gồm kích thước của các tệp mà bạn có thể tải lên. Các máy chủ khác nhau sử dụng các lược đồ khác nhau để lưu trữ và truy cập các tệp và vì vậy bạn sẽ cần tìm hiểu xem tệp php.ini của bạn ở đâu.

Hướng dẫn sau đây, Bizfly Cloud sẽ chỉ cho bạn cách tìm vị trí của tệp trên bất kỳ máy chủ nào.

Php.ini là gì?

Tệp php.ini là một tệp đặc biệt cho PHP và các chương trình khác nhau như suPHP (phát âm sue-p-h-p).

Tệp php.ini là nơi bạn khai báo các thay đổi đối với cài đặt PHP của bạn. Bạn có thể sử dụng cài đặt mặc định cho server, thay đổi cài đặt cụ thể bằng cách chỉnh sửa tệp php.ini hiện có hoặc tạo tệp văn bản mới và đặt tên là php.ini.

Thiết lập mặc định

Server sẽ được cấu hình sẵn với các cài đặt chuẩn cho PHP để website sử dụng theo mặc định. Trừ khi bạn cần thay đổi một hoặc nhiều cài đặt, nếu không thì không cần phải tạo hoặc sửa đổi tệp php.ini.

Tạo tệp php.ini

Tập tin này sẽ được tạo trong thư mục cPanel Home của bạn (/ home / username /). Đối với người dùng VPS Plesk, tệp đã tồn tại trong thư mục sau:

/var/www/vhost/$DOMAIN/etc/php.ini

Đảm bảo là bạn thay thế "username" bằng tên người dùng cPanel thực và "$ DOMAIN" bằng miền thực.

Cách tạo tệp php.ini mới trong cPanel:

Đăng nhập vào cPanel.

Trong mục Files, nhấp vào biểu tượng File Manager.

1. Chọn Home Directory và click Go.

2. Nhấp vào nút New File ở đầu trang.

3. Trong trường có tên New File Name, nhập php.ini và nhấn Create New File.

4. Nhấp vào file có tên php.ini.

5. Chọn nút Edit ở đầu trang và nhấp vào nút Edit trong pop-up box.

Xác định vị trí file php.ini trên Linux.

Bạn gõ vào lệnh sau:

# php -i | grep "Loaded Configuration File"

Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Đường dẫn file "/etc/php.ini" chính là đường dẫn file php.ini mà PHP đang sử dụng.

Cách xác định chính xác vị trí File php.ini chính xác nhất - Ảnh 1.

Dấu mũi tên đỏ là vij trí file php.ini

Tìm file php.ini với file php có hàm phpinfo()

Cấu trúc lệnh:

# vi /var/www/html/info.php

<?php

phpinfo();

?>

được sử dụng để gọi ra thông tin về các giá trị, thông số thiết lập PHP đang sử dụng với:

var/www/html là vị trí chứa source code web mặc định trên Apache

Truy cập domain có đường dẫn file domain.com/info.php hoặc địa chỉ IP public/local của web server chứa file info.php

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

SHARE