7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

1477
20-11-2020
7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất

Trong Excel có rất nhiều cách giúp bạn làm tròn số. Việc làm tròn số này phụ thuộc vào nhu cầu của từng cá nhân và tính chất của từng công việc. Bạn có thể làm tròn số trong 1 định dạng số dựng sẵn hoặc cũng có thể làm tròn số lên hay số xuống theo ý muốn của mình. Nếu bạn là người dùng Excel nhiều năm, chắc hẳn bạn đã rất quen thuộc với cách làm tròn số trong Excel. Tuy nhiên rất có thể còn nhiều cách khác nhanh hơn và thông minh hơn mà trước giờ bạn chưa từng biết tới. Hãy cùng BizFly Cloud khám phá 7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất.

1. Làm tròn số trong Excel dưới dạng trang tính

Đầu tiên, hãy chọn những ô chứa con số mà bạn muốn định dạng. Giả sử bạn chọn ô có số 1.000,333.

Dấu chấm (.) để phân tách phần nghìn còn dấu (,) để phân tách phần thập phân. Nếu bạn muốn bỏ bớt phần thập phân đi thì bạn chỉ cần sử dụng 2 nút tăng hoặc giảm  phần thập phân mà đã được thiết kế sẵn trên thanh công cụ của Excel. Cách làm này rất đơn giản và có sẵn trên hầu hết các phiên bản Microsoft Excel như: Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013…Xem hình minh họa bên dưới.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 1.

2. Làm tròn số trong Excel trong một định dạng số dựng sẵn

Cách làm tròn số trong Excel này dựa trên các định dạng được thiết kế sẵn trong nhóm số của thanh công cụ. Trong hộp danh sách thể loại bạn có thể lựa chọn nhiều thể loại khác nhau để định dạng số theo nhu cầu của mình như: kế toán, tiền tệ, tỷ lệ phần trăm, khoa học… Đây cũng là cách làm đơn giản và có sẵn trên hầu hết các phiên bản Microsoft Excel như: Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013…Xem hình minh họa bên dưới.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 2.

3. Cách làm tròn số lên trong Excel

Đây là cách làm tròn số trong Excel theo kiểu làm tròn lên. Bạn hãy sử dụng hàm ROUNDUP. Công thức như sau:

=Roundup(number;num_digits)

Sử dụng hàm ROUNDUP chủ yếu là để làm tròn số lên. Giá trị num_digits sẽ quyết định chữ số thập phân của số làm tròn. Lấy ví dụ số 1.000,333. Nếu bạn đưa công thức và áp số num_digits theo thứ tự là 1, 2… sẽ cho kết quả như sau:

=Roundup(1.000,333;1) = 1000,4

=Roundup(1.000,333;2) = 1000,34

Kết quả trên cho thấy chữ số thập phân sẽ được làm tròn lên bất kể chữ số sau nó là số nào đi nữa. Xem hình minh họa.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 3.

4. Cách làm tròn số xuống trong Excel

Đây là cách làm tròn số trong Excel theo kiểu làm tròn xuống. Bạn hãy sử dụng hàm ROUNDDOWN. Công thức như sau:

=Rounddown(number;num_digits)

Sử dụng hàm ROUNDDOWN chủ yếu là để làm tròn số xuống. Giá trị num_digits sẽ quyết định chữ số thập phân của số làm tròn. Lấy ví dụ số 1.000,338. Nếu bạn đưa công thức và áp số num_digits theo thứ tự là 1, 2… sẽ cho kết quả như sau:

=Rounddown(1.000,338;1) = 1000,3

=Rounddown(1.000,338;2) = 1000,33

Kết quả trên cho thấy chữ số thập phân sẽ được làm tròn xuống bất kể chữ số sau nó là số nào đi nữa. Xem hình minh họa.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 4.

5. Cách làm tròn 1 số đến phân số gần đó

Bạn cần phải sử dụng hàm ROUND để thực hiện cách làm tròn số trong Excel này . Công thức như sau:

=ROUND(number,num_digits)

Trong đó number là giá trị của số mà bạn muốn làm tròn, còn num_digits là số chữ số thập phân mà bạn muốn làm tròn. Nếu số thập phân phía sau >=5 thì number sẽ được làm tròn lên. Nếu số thập phân phía sau <5 thì number sẽ được làm tròn xuống.

Lấy ví dụ số 1.000,338. Nếu bạn đưa công thức và áp số num_digits theo thứ tự là 1, 2… sẽ cho kết quả như sau:

=Round(1.000,338;1) = 1.000,3 (A)

=Round(1.000,338;2) = 1.000,34 (B)

Trong ví dụ trên bạn có thể thấy chữ số thập phân thứ 2 của A là 3<5 nên được làm tròn xuống thành 1.000,3 trong khi đó chữ số thập phân thứ 3 của B là 8>5 nên được làm tròn lên thành 1.000,34. Tham khảo hình minh họa bên dưới.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 5.

6. Cách làm tròn số đến 1 chữ số có nghĩa

Bạn cần phải ghi nhớ 1 số nguyên tắc chung để sử dụng cách làm tròn số trong Excel này. Những nguyên tắc đó như sau:

- Nếu như bạn đang muốn làm tròn số âm (-X) thì trước hết số đó sẽ được chuyển sang giá trị tuyệt đối của nó, nghĩa là trước hết số đó sẽ chuyển sang số dương (X). Sau đó, tùy thuộc vào việc bạn chọn hàm nào trong Excel để làm tròn (ROUND, ROUNDUP hay ROUNDDOWN) X sẽ được làm tròn theo đúng nguyên tắc của hàm đó. Sau khi làm tròn xong thì dấu âm sẽ được áp dụng trở lại cho kết quả cuối cùng.

- Ví dụ bạn đang muốn làm tròn số (-1.000,338) và sử dụng các hàm khác nhau.

- Nếu bạn dùng hàm =ROUND(number;num_digits) ở đây là =ROUND(-1.000,338;2). Lúc này number sẽ chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó là 1.000,338. Sau đó nó tuân theo nguyên tắc làm tròn với hàm ROUND như phân tích ở mục 5 và cho kết quả là 1.000,34. Cuối cùng dấu âm sẽ được áp dụng trở lại và kết quả cuối cùng sẽ là  -1.000,34. Công thức tính như sau: =ROUND(-1.000,338;2) = -1.000,34.

- Nếu bạn dùng hàm =ROUNDUP(number;num_digits) ở đây là =ROUNDUP(-1.000,338;2). Lúc này number sẽ chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó là 1.000,338, sau đó nó tuân theo nguyên tắc làm tròn với hàm ROUNDUP như phân tích ở mục 3 và cho kết quả là 1.000,34. Cuối cùng dấu âm sẽ được áp dụng trở lại và kết quả cuối cùng sẽ là  -1.000,34. Công thức tính như sau: =ROUNDUP(-1.000,338;2) = -1.000,34.

- Nếu bạn dùng hàm =ROUNDDOWN(number;num_digits) ở đây là =ROUNDDOWN(-1.000,338;2). Lúc này number sẽ chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó là 1.000,338, sau đó nó tuân theo nguyên tắc làm tròn với hàm ROUNDDOWN như phân tích ở mục 4 và cho kết quả là 1.000,33. Cuối cùng dấu âm sẽ được áp dụng trở lại và kết quả cuối cùng sẽ là  -1.000,33. Công thức tính như sau: =ROUNDDOWN(-1.000,338;2) = -1.000,33. Xem hình minh họa bên dưới.

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 6.

7. Cách làm tròn số tới 1 bội số chọn sẵn

Để sử dụng cách làm tròn số trong Excel này, bạn cần phải sử dụng một hàm có tên gọi là MROUND. Khi sử dụng hàm này, bạn có thể làm tròn số thành bội số của một số mà bạn đã chỉ định trước.

Để cho đơn giản, mình lấy ví dụ sau đây:

Bạn đang muốn giao 204 món hàng cho khách. Hàng được xếp vào thùng và mỗi thùng chứa 18 món hàng. Bạn đang dùng Excel để tính số thùng hàng cần phải chuẩn bị. Vậy thì nếu chia theo cách thông thường bạn cần phải chuẩn bị 11,333 thùng. Tuy nhiên số thùng không thể nào lẻ được nên bạn bắt buộc phải làm tròn lên thành 12 thùng và thùng thứ 12 sẽ chứa 6 món hàng. Đây là lúc bạn dùng hàm MROUND để áp dụng cho trường hợp này và nhiều trường hợp khác nữa. Cú pháp như sau:

=MROUND(number;multiple)

=MROUND(204/18;12)=12

Xem hình minh họa dưới đây

7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất - Ảnh 7.

Trên đây là tổng hợp 7 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất BizFly Cloud tìm hiểu và cung cấp cho các bạn. Tùy theo mục đích và nội dung yêu cầu làm tròn khác nhau, chúng ta sẽ lựa chọn cách làm tròn số trong Excel khác nhau. Đi kèm với nó là việc sử dụng các hàm số làm tròn có sẵn trong Excel như Round, Roundup, Rounddown hay Mround…

Hy vọng bài viết này trước có thể giúp ích được cho bạn trong việc nắm rõ các thủ thuật khác nhau về việc làm tròn số trong Excel, sau đó sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong công việc của mình. Chúc bạn thành công.

Theo BizFly Cloud tổng hợp

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

SHARE