Tags: sdk

SDK là gì? Sự khác nhau giữa API và SDK
SDK là gì? Sự khác nhau giữa API và SDK

SDK – Software Development Kit là một tập hợp công cụ hỗ trợ cho việc phát triển phần mềm thông...

Giải ngố về API: Vì sao nói API có ý nghĩa sống còn với cả thế giới điện toán?
Giải ngố về API: Vì sao nói API có ý nghĩa sống còn với...

Không, API không phải là một "giao diện". Nếu không phải là lập trình viên, hãy đọc bài viết này.