Tags: Saas

Điện toán Ephemeral và Autoscaling mang lại điều gì cho ngành công nghiệp SaaS?
Điện toán Ephemeral và Autoscaling mang lại điều gì cho ngành công nghiệp SaaS?

Autoscaling và điện toán Ephemeral đưa SaaS lên vị trí hàng đầu trong các mô hình kinh doanh bền vững....

Những vấn đề cần lưu ý về ưu và nhược điểm của IaaS
Những vấn đề cần lưu ý về ưu và nhược điểm của IaaS

Infrastructure as a service (IaaS) là một dạng điện toán đám mây cung cấp các tài nguyên điện toán ảo...

SaaS là gì? Thông tin kiến thức về Software as a Service
SaaS là gì? Thông tin kiến thức về Software as a Service

SaaS là viết tắt của Software as a Service - Phần mềm dạng một Dịch vụ. SaaS là một mô...