Tags: Nextcloud

Nextcloud là gì? Một số tính năng chính của Nextcloud
Nextcloud là gì? Một số tính năng chính của Nextcloud

Nextcloud là một phần mềm có mã nguồn mở đưa ra các giải pháp cloud cho các doanh nghiệp và...

OwnCloud là gì và Nextcloud là gì? So sánh ownCloud và Nextcloud
OwnCloud là gì và Nextcloud là gì? So sánh ownCloud và Nextcloud

OwnCloud là một phần mềm nguồn mở (open source), được phát triển lần đầu tiên vào năm 2010. Tương tự...