Tags: Metadata

Metadata là gì? Tìm hiểu về 9 Ví dụ điển hình nhất của Metadata
Metadata là gì? Tìm hiểu về 9 Ví dụ điển hình nhất của Metadata

Metadata (Siêu dữ liệu) chỉ đơn giản là dữ liệu về dữ liệu (data about data). Cụ thể, nó là...

Giới thiệu về Metadata Service trong Openstack
Giới thiệu về Metadata Service trong Openstack

Metadata service là gì, và có ứng dụng như thế nào trong Openstack. Trong bài viết này, Bizfly Cloud xin...