Tags: File server

File server là gì? Các kiểu file server, cấu trúc file server
File server là gì? Các kiểu file server, cấu trúc file server

File server (hay máy chủ tập tin) là một máy tính nối mạng cung cấp không gian để lưu trữ...

Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1
Hướng dẫn cài đặt dịch vụ File Server môi trường workgroup - Phần 1
Sys-Ops
08-09-2017

Hiện nay tất cả các doanh nghiệp đều sử dụng máy tính để phục vụ cho mục đích công việc,...