Tags: CentOS

Các phiên bản của hệ điều hành linux tốt nhất năm 2018 (Phần 2)
Các phiên bản của hệ điều hành linux tốt nhất năm 2018 (Phần 2)

Những phiên bản Linux tốt nhất được thiết kế riêng biệt để phục vụ từng nhu cầu cụ thể của...

Cài đặt Webmin trên CentOS để quản lý VPS/ Hosting
Cài đặt Webmin trên CentOS để quản lý VPS/ Hosting

Cài đặt Webmin trên CentOS để quản lý VPS/ Hosting.

CentOS là gì? Hệ điều hành dựa trên linux có ưu điểm gì?
CentOS là gì? Hệ điều hành dựa trên linux có ưu điểm gì?

Centos được biết đến là một hệ điều hành hoàn toàn miễn phí, cung cấp nền tảng máy tính cho...