Cài đặt Odoo sử dụng Docker

340
09-02-2018
Cài đặt Odoo sử dụng Docker

Docker là một trong những giải pháp đóng gói và cài đặt có xu hướng phát triển mạnh hiện nay. Mình đã có vài lần giới thiệu và seminar về khả năng của Docker.

Odoo là một hệ thống lớn, tích hợp các module E-commerce (TMDT), ERP (hoạch định tài nguyên doanh nghiệp), CRM (quan hệ khách hàng), quản lý kho bãi, ... Triển khai cho doanh nghiệp với từng quy mô và quy trình khác nhau một cách linh hoạt. Odoo hiện đang được triển khai cho nhiều doanh nghiệp lớn tại VN và trên thế giới.

Trang chủ Odoo: https://www.odoo.com

Sau đây Bizfly Cloud sẽ hướng dẫn cài đặt Odoo sử dụng Docker chỉ bằng vài bước đơn giản.

Ảnh 1.

Cài đặt Docker

Tôi sử dụng Ubuntu 15.10, bạn có thể xem cách cài đặt Docker cho từng loại hệ điều hành trên trang của Docker: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/

Cài đặt PostgreSQL

PostgreSQL được cài đặt qua Docker:

docker run -d -e POSTGRES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo --name db postgres

PostgreSQL sẽ được tự động tải về và cài đặt với User và password là odoo.

Cài đặt Odoo 8/9

Bản odoo mới nhất hiện tại là Odoo 9, ảnh Docker chính thức của Odoo tại Docker Hub. Pull và chạy Odoo Image.

docker run -p 127.0.0.1:8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo

Cài Odoo 8.0

docker run -p 127.0.0.1:8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo:8.0

Vậy là bạn đã cài đặt thành công Odoo trên Ubuntu. Giờ hãy mở trình duyệt và truy cập địa chỉ: http://localhost:8069

Mở rộng

Stop và restart Odoo instance.

docker stop odoo

docker start -a odoo

Mount custom addons

docker run -v /path/to/addons:/mnt/extra-addons -p 127.0.0.1:8069:8069 --name odoo --link db:db -t odoo

Chạy song song nhiều Odoo instance cùng 1 lúc.

docker run -p 127.0.0.1:8070:8069 --name odoo2 --link db:db -t odoo

docker run -p 127.0.0.1:8071:8069 --name odoo3 --link db:db -t odoo

Theo Bizfly Cloud chia sẻ

>> Mời bạn xem tiếp: Cài đặt môi trường phát triển Docker cho project Vue.js

SHARE