Hello World với Swift, Docker, Sublime Text

439
08-03-2018
Hello World với Swift, Docker, Sublime Text

Bài viết củaBizfly Cloud hôm nay dành cho các bạn đã có sẵn Docker trong máy ... Bạn có thể tự tạo Image Docker theo hướng dẫn của mình ở bài trước hoặc dùng cái mình Build trên Docker Hub

Bạn có thể tự tạo Image Docker theo hướng dẫn của mình ở bài trước hoặc dùng cái mình Build trên Docker Hub: https://hub.docker.com/r/trquoccuong/ubuntu-swift/

Để tải file Docker của mình bạn có thể dùng:

docker pull trquoccuong/ubuntu-swift

Tạo thư mục ứng dụng trên máy tính của bạn. Mình tạo 1 thư mục trên máy thực để link nó vào trong Docker. Như vậy mình có thể dùng Sublime ở ngay bên ngoài gõ code nó đỡ oải. Chạy Docker với câu lệnh.

docker run -i -t -v {thư mục trên máy}:/swift trquoccuong/ubuntu-swift /bin/bash

Ở đây mình để thư mục sau khi link là /swift.

Cài đặt Highlight Code cho Sublime

Bản này cũng khá cũ rồi từ hồi Swift 1 nhưng dùng được là tốt rồi.

1. Cài đặt Package Controll cho sublime Cách cài đặt

2. Bật Sublime mở Command Pallette (cmd shift p)

3. Gõ search "install" và chọn "Package Control: Install Package"

4. Gõ search "swift" sau đó Enter

Tạo ứng dụng HelloWorld đơn giản

Ở đây bạn có thể làm hầu hết các bước tạo file này bằng Sublime:

cd /swift

mkdir Hello

cd Hello

touch Package.swift // file định nghĩa package mặc định là để trắng

mkdir Sources

Mở thư mục đó bằng Sublime:

sublime Sources // ở đây mình có lệnh sublime trên máy

Ảnh 5.

print("Hello World")

Quay trở lại Docker Terminal gõ:

cd /swift/Hello

swift build

Nếu thành công bạn sẽ thấy mấy dòng sau:

Compiling Swift Module 'Hello' (1 sources)

Linking Executable: .build/debug/Hello

Chạy ứng dụng đầu tiên:

.build/debug/Hello

Bên cạnh Sublime bạn có thể sử dụng Atom. Mình đang làm 1 vài ví dụ với Swift bạn có thể cập nhật tại đây để chạy thử swift-example.

Tìm hiểu thêm: Docker: Chưa biết gì đến biết dùng (Phần 1)

Nguồn: techmaster

BizFly Cloud là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây với chi phí thấp, được vận hành bởi VCCorp.

BizFly Cloud là một trong 4 doanh nghiệp nòng cốt trong "Chiến dịch thúc đẩy chuyển đổi số bằng công nghệ điện toán đám mây Việt Nam" của Bộ TT&TT; đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật của nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử.

Độc giả quan tâm đến các giải pháp của BizFly Cloud có thể truy cập tại đây.

DÙNG THỬ MIỄN PHÍ và NHẬN ƯU ĐÃI 3 THÁNG tại: Manage.bizflycloud

TAGS: docker
SHARE